Oznam k prijímacím skúškam

Vážení rodičia

 

Vážime si Váš záujem aby Vaše dieťa študovalo na Gymnáziu v Považskej Bystrici.

Prajeme si, aby proces prijímacieho konania prebehol bez problémov, preto uvádzame niekoľko informácií ako postupovať

Po skončení prijímacích skúšok (2.5.  a 9. 5. 2022) Vám bude poštou doručené rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí žiaka na štúdium. Rozhodnutia budeme posielať aj prostredníctvom Edupge, ale pre prípad odvolania sa voči rozhodnutiu o neprijatí žiaka je rozhodujúci dátum prevzatia rozhodnutia ktoré Vám bude doručené poštou.

Zoznam prijatých žiakov môže škola zverejniť až 18. 5. 2022.

Do tohto termínu budete mať rozhodnutia zo všetkých škôl na ktorých malo Vaše dieťa podanú prihlášku. Následne sa rozhodnete na ktorú zo škôl odošlete potvrdenie o nastúpení, alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Po odoslaní potvrdenia o nastúpení na strednú školu Vami zvolenú ostatné rozhodnutia o prijatí na strednú školu strácajú platnosť.

Termín na odoslanie potvrdenia o nastúpení na štúdium na strednej škole je 23. máj 2022 (23:59 hod.).

Za včas doručené potvrdenie o nastúpení na štúdium sa považuje potvrdenie, ktoré bolo najneskôr do 23. mája 2022 (23:59 hod.) zákonným zástupcom podané na poštovú prepravu. V prípade, že je potvrdenie o nastúpení na štúdium odosielané vo zoskenovanej podobe (riadne podpísané!) prostredníctvom emailovej komunikácie, včas podané potvrdenie o nastúpení na štúdium musí byť emailom odoslané do 23. mája 2022 (23:59 hod.). Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné podať aj osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní ( v tomto prípade je potrebné, aby oprávnený zamestnanec strednej školy potvrdil zákonnému zástupcovi prevzatie potvrdenia (podpisom a dátumom prevzatia) na rovnopis alebo kópiu potvrdenia. Aj v tomto prípade musí byť potvrdenie podané do 23. marca 2022 (23:59 hod.).

V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcov, podpisujú potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium obaja.

V prípade, že dostanete rozhodnutie o neprijatí žiaka a máte záujem, aby Vaše dieťa študovalo na našej škole podajte odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí v stanovenej lehote.

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Vzor odvolania nájdete na web stránke školy www.gympb.sk (príloha)

Odvolanie môžete poslať poštou (rozhodujúci je dátum podania na pošte), mailom (zoskenovaný a riadne podpísaný dokument), ako prílohu v systémy Edupage (zoskenovaný a riadne podpísaný dokument) , alebo osobne v kancelárii školy.

Potvrdenie o nastúpení (nenastúpení) žiaka na strednú školu


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30