Maroš Chudovský

<<späť na Absolventi  |  17.2.2022
Maroš Chudovský je ďalším z absolventov nášho osemročného Gymnázia, ktorí sa vo svete nestratili. Po ukončení doktorandského štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici sa vydal na diplomatickú dráhu. Už niekoľko rokov pracuje na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska. Aktuálne obhajuje slovenské záujmy na našom Stálom zastúpení pri Európskej únii v belgickom Bruseli. Pôsobí tu vo funkcii zástupcu veľvyslanca SR v Politickom a bezpečnostnom výbore. Pozrite si s nami, ako mu gymnaziálne časy pomohli naplniť jeho sny…