Absolventi

Oldřich Vaňous  

Ing. Oldřich Vaňous po absolvovaní Gymnázia v Považskej Bystrici a štúdiu na fakulte strojníckej Vysokej školy dopravnej v Žiline pracoval viac ako 25 rokov vo vrcholových riadiacich funkciách spoločnosti Junior Achievement (výkonný riaditeľ Junior Achievement pre strednú a východnú Európu, viceprezident Junior Achievement pre Európu). Táto spoločnosť sa zameriava na vytváranie metodík a programov v oblasti ekonomického vzdelávania mladých ľudí. Oldřich Vaňous sa výrazne podieľal na zavedení stredoškolského ekonomického programu a zároveň vyučovacieho predmetu s názvom Aplikovaná ekonómia, ktorý sa na našej škole vyučuje doteraz. Stále aktívne spolupracuje s našou školou a podporuje ju. Pozrite si jeho príbeh a odkaz pre našich súčasných a budúcich žiakov.

Rasťo Konečný  

Rasťo Konečný je v súčasnosti funkcionár Slovenského hokejového zväzu (komisia mládeže, ligová rada SHL), aktívne spolupracuje ako hokejový odborník, analytik a spolukomentátor s RTVS, píše odborné články do športových periodík. V minulosti bol juniorským reprezentantom SR v hokeji a profesionálnym hráčom viacerých Slovenských a Českých extraligových tímov. Takto si spomína na Gymnázium v Považskej Bystrici.

Ing. Jaroslav Ďurkovský  

Ing. Jaroslav Ďurkovský generálny riaditeľ IMC Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica je ďalším úspešným absolventom nášho gymnázia. Počas štúdia na gymnáziu inklinoval k matematike, technickým odborom a športu. V športových súťažiach Odznak zdatnosti a Viacboj všestrannosti sa stal 19 násobným majstrom SR a jedenkrát dokonca majstrom ČSSR. Školu a mesto Považská Bystrica úspešne reprezentoval aj v basketbale. Po absolvovaní VŠDS Žilina a VAAZ Brno pracoval ako vývojový pracovník a pracovník stratégie a technického rozvoja. V rokoch 1993- 1995 bol generálnym riaditeľom VOJUS a. s. a od roku 1995 do dnes je generálnym riaditeľom IMC Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica. Je majiteľom a hlavným podporovateľom úspešného športového klubu Basketbal Považská Bystrica.

Maroš Chudovský  

Maroš Chudovský je ďalším z absolventov nášho osemročného Gymnázia, ktorí sa vo svete nestratili. Po ukončení doktorandského štúdia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici sa vydal na diplomatickú dráhu. Už niekoľko rokov pracuje na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska. Aktuálne obhajuje slovenské záujmy na našom Stálom zastúpení pri Európskej únii v belgickom Bruseli. Pôsobí tu vo funkcii zástupcu veľvyslanca SR v Politickom a bezpečnostnom výbore. Pozrite si s nami, ako mu gymnaziálne časy pomohli naplniť jeho sny…

Ivan Štefanec  

Ďalším úspešným absolventom nášho gymnázia je Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. Ivan Štefanec je slovenský politik a manažér, bývalý poslanec NR SR a súčasný poslanec Európskeho parlamentu. Študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, neskôr si vzdelanie doplnil postgraduálnym štúdiom anglického jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave. Po novembri 1989 ako jeden z prvých v bývalom Československu využil možnosť študovať v zahraničí a stal sa úspešným absolventom prvého MBA štúdia pre manažérov strednej a východnej Európy s diplomom z Rochester Institute of Technology, v New Yorku . Okrem mnohých iných renomovaných profesorov bol jedným z jeho pedagógov Douglass North, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu. Vedeckú ašpirantúru ukončil na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veríme, že jeho spomienky budú pre Vás inšpiráciou. Za spracovanie videa ďakujeme Marekovi Vaňousovi.

Andrej Rosík  

MUDr. Andrej Rosík po absolvovaní Gymnázia v Považskej Bystrici vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského a v súčasnej dobe pracuje ako klinický onkológ v Považskej Bystrici.

Martin Poliačik  

Mgr. Martin Poliačik bol počas svojho štúdia na Gymnáziu v Považskej Bystrici hviezdou súťaží tzv. debatných klubov v celoslovenskom merítku. Nasledovalo štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzite- dejiny filozofie, filozofickej antropológie, metafyziky a ontológie a obhájil titul magister filozofie. V rokoch 2003 až 2006 bol výkonným riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie. Stal sa známym politikom a poslancom NR SR. V Národnej rade bol predsedom Výboru NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií a členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, člen Ústavnoprávneho výboru NR SR, Mandátového a imunitného výboru NR SR. Pozrite si, ako ovplyvnilo naše gymnázium Martinovu životnú cestu.

Ľubomíra Tóthová  

RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD. po absolvovaní Gymnázia v Považskej Bystrici študovala biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK, a neskôr molekulárnu biológiu. Získala Fulbrightovho štipendium na pobyt v USA, na Washingtonskej Univerzite v St. Louis a pôsobila aj vo Švédsku, na Univerzite v Lunde a na Karolinskej Univerzite v Štokholme. V súčasnosti pracuje v Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa výzkumu diagnostiky chorôb neinvazívnym spôsobom (salivárna diagnostika). Nedávno prostredníctvom Eset Science Award získala ocenenie „Výnimočný mladý vedec do 35 rokov“. Pozrite si, ako Ľubka spomína na svojich osem gymnaziálnych rokov.

Juraj Bielik  

Juraj Bielik od ukončenia štúdia na Vysokej škole múzických umení pod vedením prof. Vladimíra Strniska v roku 2009 pôsobí ako režisér, dramaturg a autor scénickej hudby vo viacerých divadlách v Bratislave i mimo nej. Od septembra 2018 pôsobí ako umelecký šéf Divadla Jána Palárika v Trnave https://djp.sk/ludia/juraj-bielik. Juraj je ďalším úspešným absolventom osemročnej formy Gymnázia v Považskej Bystrici. Jeho spomienky a odkaz prináša nasledujúce video.

Peter Irikovský  

Peter Irikovský je náš absolvent a podporovateľ. Je zakladateľom mimoriadne úspešnej spoločnosti EXPONEA, ktorá v súčasnosti obchoduje s najväčšími firmami na svete. Medzi klientov tejto firmy patrí (medzi inými) viac ako 30 firiem, z ktorých každá generuje tržby vyššie ako jednu miliardu dolárov.Hovoríme napríklad o firmách ako Desigual, River Island, Arcadia, T-Mobile alebo O2. Peter tiež podporuje program DofE (The Duke of Edinburghs International Award) a zlepšovanie kvality slovenského školstva.

Iva Semančíková  

Ivana Semančíková Posluchová, absolventka našej školy, v súčasnosti učiteľka na Gymnáziu v Považskej Bystrici, výtvarníčka, vedúca divadelného súboru IMRO, herečka, moderátorka a organizátorka kultúrnych a spoločenských akcií, občianska aktivistka hovorí o Gymnáziu v Považskej Bystrici.

Mitaš Marián  

Známy a úspešný herec Marián Mitaš spomína na svoje gymnaziálne časy.

Šnídl Vlado  

Vlado Šnídl vyštudoval politológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Je spoluzakladateľom Denníka N, pre ktorý v súčasnosti pracuje ako novinár. Napísal knihu Pravda a lož na Facebooku v ktorej sa zaoberá problematikou šírenia dezinformácií v médiách, šíri osvetu v tejto oblasti medzi mladými ľuďmi a je tiež absolventom nášho gymnázia. V tomto videu sú spomienky na jeho osem rokov gymnaziálneho štúdia.

Demáček Edo  

Absolvent Gymnázia v Považskej Bystrici, v súčasnosti študent medicíny na Karlovej univerzite v Prahe.