Ing. Jaroslav Ďurkovský

<<späť na Absolventi  |  17.2.2022
Ing. Jaroslav Ďurkovský generálny riaditeľ IMC Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica je ďalším úspešným absolventom nášho gymnázia. Počas štúdia na gymnáziu inklinoval k matematike, technickým odborom a športu. V športových súťažiach Odznak zdatnosti a Viacboj všestrannosti sa stal 19 násobným majstrom SR a jedenkrát dokonca majstrom ČSSR. Školu a mesto Považská Bystrica úspešne reprezentoval aj v basketbale. Po absolvovaní VŠDS Žilina a VAAZ Brno pracoval ako vývojový pracovník a pracovník stratégie a technického rozvoja. V rokoch 1993- 1995 bol generálnym riaditeľom VOJUS a. s. a od roku 1995 do dnes je generálnym riaditeľom IMC Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica. Je majiteľom a hlavným podporovateľom úspešného športového klubu Basketbal Považská Bystrica.