Martin Poliačik

<<späť na Absolventi  |  29.3.2020
Mgr. Martin Poliačik bol počas svojho štúdia na Gymnáziu v Považskej Bystrici hviezdou súťaží tzv. debatných klubov v celoslovenskom merítku. Nasledovalo štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzite- dejiny filozofie, filozofickej antropológie, metafyziky a ontológie a obhájil titul magister filozofie. V rokoch 2003 až 2006 bol výkonným riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie. Stal sa známym politikom a poslancom NR SR. V Národnej rade bol predsedom Výboru NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií a členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, člen Ústavnoprávneho výboru NR SR, Mandátového a imunitného výboru NR SR. Pozrite si, ako ovplyvnilo naše gymnázium Martinovu životnú cestu.