Oldřich Vaňous

<<späť na Absolventi  |  16.3.2020
Ing. Oldřich Vaňous po absolvovaní Gymnázia v Považskej Bystrici a štúdiu na fakulte strojníckej Vysokej školy dopravnej v Žiline pracoval viac ako 25 rokov vo vrcholových riadiacich funkciách spoločnosti Junior Achievement (výkonný riaditeľ Junior Achievement pre strednú a východnú Európu, viceprezident Junior Achievement pre Európu). Táto spoločnosť sa zameriava na vytváranie metodík a programov v oblasti ekonomického vzdelávania mladých ľudí. Oldřich Vaňous sa výrazne podieľal na zavedení stredoškolského ekonomického programu a zároveň vyučovacieho predmetu s názvom Aplikovaná ekonómia, ktorý sa na našej škole vyučuje doteraz. Stále aktívne spolupracuje s našou školou a podporuje ju. Pozrite si jeho príbeh a odkaz pre našich súčasných a budúcich žiakov.