Školský časopis ROZHĽAD

Rozhľad je školský časopis tvorený študentmi Gymnázia v Považskej Bystrici. Vychádza dvakrát ročne. Výkonný tím časopisu pozostáva zo šéfredaktora, redaktorov, grafika, fotografov a pedagogického dozoru. Každý mesiac uverejňuje redakčná rada Rozhľadu v regionálnej tlači Obzor - My aktuality z gymnázia pod názvom Rozhľad IN. Uverejňujeme články o akciách v škole na stránkach TASR. Pomáhame pri organizácii celoškolskej akcie Beh Rozhľadu.

BEH ROZHĽADU. Táto školská tradícia vznikla v roku 1986 ku Dňu tlače, televízie a rozhlasu ako športová aktivita. Trať viedla ulicami mesta a merala asi 2 km. Študenti sa prezentujú ako maska spolu s triednym učiteľom v dvojminútovej choreografii na školskom dvore. Potom nasleduje pochod v maskách cez Považskú Bystricu.

ROZHĽAD TV, je súčasťou redakčnej rady Rozhľad s novým mediálnym rozmerom.

TV Rozhľad

Časopis Rozhľad získal najvyššie ocenenie študentského časopisu na Slovensku Zlaté Štúrovo pero. Individuálne ocenenie získali študenti: Annamária Ondrejková, Aďa Martinková, Martina Kostelanská a Miroslav Bellay. Blahoželáme!


Video

Školský časopis Rozhľad

Časopis Rozhľad získal najvyššie ocenenie študentského časopisu na Slovensku Zlaté Štúrovo pero.