4-ročné

Poskytuje úplné všeobecné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Pripravuje pre štúdium na všetkých odboroch vysokých škôl, resp. pomaturitné štúdium.

V 3. a 4. ročníku majú žiaci povinné len tieto predmety: slovenský jazyk, dva cudzie jazyky a telesnú výchovu.

Zvyšných 16 hodín (3.ročník), 18 hodín (4.ročník) si žiaci zvolia predmety podľa svojho záujmu a potreby s ohľadom na typ plánovanej vysokej školy, čo je obzvlášť výhodné pre nový typ maturitnej skúšky. Žiaci si v treťom aj vo štvrtom ročníku volia dvojhodinové a štvorhodinové predmety.

Každý žiak má povinne dva cudzie jazyky. Anglický jazyk je povinný pre všetkých.

Vyučujú sa tieto jazyky: anglický, nemecký, ruský jazyk, španielsky jazyk a v prípade záujmu jazyk latinský.

učebný plán Gymnázium Považská Bystrica
  1.roč 2.roč. 3.roč 4.roč spolu poznámka
            JAK - jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 2 3 4 3 12 LIT - literatúra
             
  /JAK-2, /JAK-2 /JAK-2 /JAK-1 /JAK-7  
  LIT-0/ LIT-1/ LIT-2/ LIT-2/ LIT-5/  
             
Anglický jazyk 4 4 4 4 16  
Cudzí jazyk 3 3 3 2 11  
Náuka o spoločnosti 1 2     3  
Dejepis 2 2     4  
Geografia 1 1     2  
Matematika 4 4     8  
Informatika 2 1     3  
Fyzika 2 2     4  
Chémia 2 2     4  
Biológia 2 2     4  
Etická / náboženská výchova 1 1     2  
Estetická výchova 2 0     2  
Telesná výchova 2 2 2 2 8  
Regionalistika 0 1     1  
Projekt 0 2     2  
Sebariadenie 2 1     3  
Voliteľné  predmety 0 0 16 18 34  2  a  4 -  hodinové bloky
Spolu 32 33 29 29 123  

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31