O škole

Školský časopis Rozhľad  

Časopis Rozhľad získal najvyššie ocenenie študentského časopisu na Slovensku Zlaté Štúrovo pero.