Objednávka Obj. 2021/06

Dátum vyhotovenia:18.2.2021
 

Dodávateľ
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Dlhá 88
010 09 Žilina
IČO:00 057 380
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
Opakovaná úradná skúška.
Názov položky
poskytnuté služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 114,00 EUR