1960-1963

Rok 1960 – XI.B, triedny profesor Ing. Jozef Boško

Stanislav Belavý, Miloslav Brezina, Ján Brigant, Matilda Britvíková, Eva Bojkovská, Bohumil Cajzel, Anton Čapliar, Milan Dudoň, Lýdia Gerátová, Mária Hlušková, Dušan Hradil, Jozef Hunana, Mária Chladná, Mária Chrastinová, Ján Jankovič, Mária Kardošová, Ladislav Korbaš, Pavol Králik, Otto Lacko, Štefánia Martikánová, Emília Michaľcová, Peter Mikušík, Marcel Mišúr, Anna Ondrášová, Ľudovít Pekar, Libuša Potzová, Ivan Rapant, Vendelín Rarík, Zuzana Reiterová, Sidónia Rosíková, Stanislav Ševčík, Jozef Štetina, Ladislav Vaštík, Anton Velič, Marian Zábojník ,Miroslav Zimka, Bronislav Zorkócy.


Rok 1960 – večerný kurz, triedny profesor Emil Folkman

František Bielik, Marta Bodická, Marta Ďurišová, Elena Pareličová, Juraj Szmyogh, Anna Žilková, Igor Pauer, Miroslav Prievozník, František Trochta, Elena Chudá, Jozef Lukniš.


Rok 1961 – III.A, triedny profesor Pavel Hegeduš

Agneša Bačíková, Anna Bašová, Helena Bodziková, Jana Černohorská, Marta Čtveráčková, Irena Doblejová, Elena Ďurišová, Jaroslava Fapšová, Anna Halmešová, Ľubica Janáčková, Ľubomíra Jánošíková, Irena Kardošová, Gabriela Kmotorková, Mária Kováčová, Elena Králiková, Margita Krčmáriková, Sidónia Kušnieriková, Gizela Lapšanská, Anna Majtánová, Magdaléna Mituníková, Eva Ondrašiková, Magdaléna Ottingerová, Anna Petríková, Gizela Pilárová, Vlasta Prekopová, Darina Pristachová, Mária Stráňovská, Marta Šardziková, Anna Šumcová, Eugénia Ungárová, Elena Vavrušková.


Rok 1961 – III.B, triedny profesor Viliam Marčok

Ján Bašo, Emília Begáňová, Marta Begáňová, Štefan Ďuris, Pavol Ďurkovský, Ľubomr Fortuník, Miroslav Fico, Ján Gajda, Ivan Geršák, Augustín Hlaváč, Zdeno Hrabačka, František Janek ,Ladislav Kopecký, František Kostka, Ivan Krajčoviech, Agneša Kušnieriková, Peter Lekki, Peter Lichtman, František Mahrík, Dušan Malinkovič, Štefan Marko, František Ondrejka, Miroslav Polesný, Vladimír Psotný, Gejza Sádecký, Jozef Sádecký, Ján Suchár, Ivan Števurka, Mária Uhliarová, Ján Závadský, Milan Žiaran.


Rok 1961 – III.C, triedny profesor Ondrej Smataník

Anna Bašová, Anastázia Belušíková, Mária Cehláriková, Anna Dudáková, Gabriela Fischerová, Anastázia Grajciariková, Júlia Kallová, Kamila Kardošová, Berta Kocúrová, Vilma Kompaníková, Terézia Králiková, Antónia Kresáňová, Margita Kudlová, Františka Lazarová, Eva Magvašiová, Mária Majtánová, Anna Markovičová, Marta Michalíková, Ľudmila Mikovčáková, Daniela Nevolná, Mária Paholíková, Jozefína Piačková, Agata Počjatková, Ľudmila Rojková, Jana Svinková, Eleonóra Švecová, Irena Trúchliková, Anna Vaňová, Marcela Vaštíková, Irena Vicenová.


Rok 1961 – abiturientsky kurz, triedny profesor Ľudovít Meliš

Anna Briestenská, Ladislav Briestenský, Ľudovít Dušala, Štefan Kunštek, Štefan Markovič, Antónia Matiásová, Štefánia Melišíková, Viktor Obešla, Karol Pavlík, Ján Pobežal, Emil Pevný, Elena Popelárová, Ivan Pobočík, Štefan Švábek, Pavol Vicena, Imrich Zbýňovec, Jarolím Beník, Matej Zmajkovič.


Rok 1961 – kurz pre prípravu vojakov z povolania na externú maturitnú skúšku, triedny profesor Dr. Ján Kuchta

Rudolf Furdzo, Ján Gardian, Michal Horemuž, František Kojtál, Ján Kačanovský, Ján Pinďák, Ján Púček, Jozef Repka, Ladislav Ševčík, Ignác Žídek, Stanislav Bartoš, Zdenek Hačeský, Ján Nusek, Ján Pošta, Milan Rácik, Augustín Strečanský.


Rok 1962 – III.A, triedny profesor Juraj Bárdy

Jozefína Belásová, Ladislav Buday, Marián Burin, Marián Cigánik, Marta Cinpová, Elena Čižmárová, Juraj Ernecker, Jozef Hájek, Margita Hájková, Marta Hausnerová, Viera Holešová, Július Knapp, Jana Krivá, Anna Kupová, Peter Magvaši, Oľga Morávková, Rudolf Omámik, Margita Pauerová, Emília Pipošiarová, Helena Richterová, Stanislav Schmidt, Pavel Skubeň, Jaroslav Škorpík, Jozef Štens, Inocencia Šugárová, Irena Švecová, Anna Trúchla, Stanislav Tománek, Jana Vaňousová, Darina Vranová.


Rok 1962, III.B, triedna profesorka Ľudmila Fraňová

Jozef Babiar, Helena Barančíková, Marta Belušíková, Agneša Bohušová, Jarmila Bošková, Helena Brídziková, Danica Dériková, Anna Duníková, Silvia Dutková, Milan Fico, Kamila Grumlová, Kamila Jágriková, Vilma Jašíková, Lýdia Jurkeníková, Anna Kalašová, Ján Kasman, Pavol Kostelanský, Marcela Krištofíková, Pavol Kuklis, Helena Kušnieriková, Irena Maliníková, Karol Markovič, Kristína Munkacsyová, Jana Pajkrtová, Matúš Pavlík, Anna Pobočíková, Mária Stavárová, Milan Talač, Margita Tršková, Mária Zboranová.


Rok 1962 – abiturientsky kurz, triedny profesor Ondrej Smataník

Jozef Bajzík, Emília Belavá, Milan Čakajik, Irena Gaburjaková, Ján Hromada, Štefan Kaniak, Jozef Kardoš, Mária Králiková, Anton Kvaššay, Emília Kubišová, Eva Jandušíková, Štefan Portášik, Rudolf Rojko,Vasil Smädiš, Ján Skukálek, Anastázia Ščotková, Edita Štefinová, Vlasta Vondráčková, Milan Zboran, Marta Žabenská, Peter Habuda, Ján Hanáček.


Rok 1963 – III.A, triedny profesor Pavol Fabian

Katarína Ballonová, Anna Cingelová, Dušan Černík, Jozef Čižmár, Eva Gajdová, Anna Haradzinová, Vilma Hoštáková, Ladislav Hrobárik, Milena Kiššová, Jozef Korbaš, Vlasta Kostelanská, Margita Krajčírová, Jozefa Krasňanová, Jaroslava Kukučková, Ľudmila Kuťáková, Jozef Markovič, Ivan Miro, Helena Papšová, Anton Pekar, Margita Piačková, Blažena Remišová, Ivana Richterová, Elena Rosinová, Veronika Rosinová, Pavol Svitáč, Marta Španková, Agata Šuková, Viera Šulcová, Anna Vaňová, Emília Veselá, Marta Zábojová, Petronela Zedníková, Genovéva Zuzjaková.


Rok 1963 – stredná škola pre pracujúcich, III.A triedny profesor

Libuša Belejová, Tomáš Cingel, Jozef Čelko, Marta Drahošová, Marta Gábrišová, Květa Hručíková, Jaroslav Janek, Alžbeta Janišová, Karol Krčmáik, Vladimír Kuťák, Ján Lapuník, Ľudvik Minárik, Anton Pavlík, Ján Slaninka, Elena Sojčáková, Milan Stanček, Ladislav Šamaj, Filoména Vaculková.


Rok 1963 – stredná škola pre pracujúcich, III.B, triedny profesor Lučaník

Pavol Bielik, Ladislav Ďurdík, František Faciník, Emil Chuchút, Jozef Jakúbek, Pavol Janiga, Justína Kormaníková, Jozef Kozík, Alfonz Markovič, Stanislav Slatkovský, Peter Šaradín, Milan Trulík, Milan Vraštil, Ján Vydra, Ivan Žbodák, Milan Kalaš, Dušan Kuchta.