Objednávka Obj. 2022/12

Dátum vyhotovenia:22.3.2022
 

Dodávateľ
KOSTKA s.r.o.
Pružina 1080
018 22 Pružina
IČO:52638375
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
Kontrola hasiacich prístrojov, vykonanie tlakovej skúšky a hasiacich prístrojov,kontrola hydrantu, vypracovanie potvrdenia o kontrole.
Názov položky
poskytnuté služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 98,88 EUR