Objednávka 2023/1

Dátum vyhotovenia:17.1.2023
 

Dodávateľ
ZK - INSTAL, s.r.o.
Dolný Moštenec 7
017 01 Považská Bystrica
IČO:36 674 672
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
Objednávame si u Vás opravu vodovodného potrubia v priestoroch sociálneho zariadenia v objekte hlavej budovy Gymnázium Považská Bystrica.
Názov položky
oprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 546,00 EUR