Faktúra DFB0302/23

Faktúra doručená:14.12.2023

Dodávateľ
Základná škola 3
Školská 235/10
Považská Bystrica
IČO:31202331
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
Stravovanie žiakov 11/2023
Názov položky
Stravovanie žiakov 11/2023 (dotácia UPSVaR)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 934,80 EUR