PK Prírodné vedy

Predmetová komisia prírodných vied zahàňa predmety:

  1. Chémia
  2. Biológia
  3. Geografia
  4. Laboratórna technika
  5. Regionalistika
Zoznam členov:  
Prededa:  Mgr. Miroslav Kuka
 BIO Mgr. Miroslav Kuka
  Mgr. Ľubomír Strinka (GEG)
  Mgr. Lenka Štefancová
  Mgr. Pavel Mikuláš
 CHE Mgr. Peter Jendryščik
  RNDr. Marta Pažitná
Ing. Viera Čížová
 GEG Mgr. Július Jalakša
 Regionalistika Mgr. Ľubomír Strinka
 

Charakteristika predmetov

CHE - cieľom vyučovani chémie na gymnáziu je poskytnúť žiakovi teoretické a praktické poznatky všeobecnej , anorganickej, organickej chémie a chémie bežného života. Tiež podporiť ich zvýšený záujem o chémiu v súlade s voľbou ďalšieho štúdia, formou efektných pokusov, možnosťou výberu ako voliteľného predmetu v 3. a 4. ročníku a voliteľného predmetu Laboratórna technika v 3. ročníku.

GEG - geografia spolu s dejepisom a občianskou náukou je súčasťou novej vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

Prostredníctvom obsahu geografie možno poukázať na významné prírodné zdroje, vzájomnú previazanosť problémov súčasnéhoo sveta, ako aj na hlavné geografické charakteristikymiestnej krajiny, Slovenska, Európy a ostatných svetadielov.

BIO - predmet bilógia v provom ročníku na základe experimentov umožňuje žiakom získať základné laboratórne zručnosti a zároveň vytvárajú miesto pre formulovanie hypotéz s možnosťou ich verifikácie. Experiment je báza na ktorú nadväzujú teoretické poznatky. Druhý ročník sa zameriava na základnú anatómiu a fyziológiu ľudského tela. Tretí a štvrtý ročník je biológia výberový predmet a jeho náplň je príprava na maturitnú skúšku.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29