Študenti aplikovanej ekonómie vo firme IBM Bratislava