Objednávka Obj. 2021/04

Dátum vyhotovenia:08.2.2021
 

Dodávateľ
TENERGO Slovensko, a.s.
Robotnícka 2160
017 01 Považská Bystrica
IČO:36757136
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
Pretesnenie zásobníka TÚV (havária).
Názov položky
oprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 108,00 EUR