Faktúra DFB0130/22

Faktúra doručená:08.6.2022

Dodávateľ
Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
IČO:31595545
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
Poistenie majetku 01.07.2022 -30.06.2023
Názov položky
Poistenie majetku 01.07.2022 -31.12.2022
Poistenie majetku 01.01.2023 -30.06.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 97,37 EUR