90. roky

A. Jakubková – 2. miesto, celoslovenská súťaž Literárny Kežmarok, 1993
Školský časopis Rozhľad – 2. miesto, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov, 1994
R. Bartek – 1. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 1993/1994
E. Baníncová – celoslovenské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
S. Balušíková – 1. miesto, celoslovenská súťaž Project English Competition, 1994
Školský časopis Rozhľad – 2. miesto, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov, 1994
K. Gardian, – 1. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 1994/1995
M. Hajdúch – 1. miesto, Medzinárodná súťaž v programovaní, 1994/1995
J. Sládek – 3. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 1994/1995
M. Hajdúch – 1. miesto, matematická olympiáda v programovaní, 1995/1996
Z. Juríčková – 1. miesto, celoslovenská recitačná súťaž Koyšove Ladce, 1996/1997
J. Kopincová – diplom za básnickú tvorbu, Škultétyho Rečňovanky, 1996
P. Lovíšek – diplom a čestné uznanie, celoslovenská súťaž Šport a ja, 1996
Kolekcia výtvarných prác Gymnázia v Považskej Bystrici – Cena Výtvarných alternatív, celoslovenská súťaž výtvarných prác Výtvarné alternatívy, 1997
Školský časopis Rozhľad – 1. a 3. miesto v celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov , 1997/1998
Družstvo dievčat – 6. miesto, celoslovenské kolo vo volejbale, Komárno, 1997/1998
U. Peruňská – hlavná cena, celoslovenská výtvarná a literárna súťaž Dúha, 1998
T. Paholíková, I. Posluchová – 2. miesto, celoslovenská súťaž Connaissez-vous une belle légende slovaque?, 1998