80. roky

Ľahká atletika dievčatá – 9. miesto, celoštátne finále, 1981/1982
Študenti v súťaži ZO, celoslovenské kolo – 10. miesto, 1981/1982
D. Pospíšil – 1. miesto, celoštátne finále SOČ v Prahe, 1982/1983
Ľahká atletika mladšie dorastenky – 4. miesto, celoštátne finále, 1982/1983
4.A – 2. miesto, celoslovenské kolo, súťaž Modrá vlna, 1983/1984
4.C – 2. miesto, celoslovenské kolo, súťaž Modrá vlna, 1979
V. Dinga – 10. miesto, celoštátne kolo biologickej olympiády, 1983/1984
Atletika staršie dorastenky – 2. miesto, celoslovenské kolo, 1985/1986
Atletika starší dorastenci – 3. miesto, celoslovenské kolo, 1985/1986
R. Krajčoviech, M. Grega – celoštátne finále fyzikálnej olympiády, 1986/1987
A. Družba – celoštátne finále, Majstrovstvá SSR v brannom viacboji Dubnica nad Váhom, 1987/1988
Staršie dorastenky ĽA v Košiciach – 6.miesto, celoštátne finále, 1987/1988
J.Slaný, Ľ. Slaná, M. Chalmovianska – Zlatý odznak, Odznak zdatnosti, 1987/1988
Staršie dorastenky v ĽA – 8. miesto, celoštátne finále, 1988/1989