AD ASTRA

AD ASTRA n.o. je nezisková organizácia, ktorá pomáha Gymnáziu Považská Bystrica skvalitňovať vzdelávací proces a zlepšovať podmienky, v ktorých študenti rozvíjajú svoj talent. Vznikla v roku 1995. Jej zakladateľmi sú Gymnázium Považská Bystrica a Mesto Považská Bystrica.

AD ASTRA n. o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. V rámci svojej činnosti poskytuje svojim klientom najmä tieto služby:

  1. služby v rozvoji vzdelávania študentov 4-ročného a 8- ročného Gymnázia v Považskej Bystrici,
  2. služby v oblasti skvalitňovania vybavenia Gymnázia v Považskej Bystrici modernými vyučovacími prostriedkami a zlepšovania pracovného prostredia,
  3. služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre pôsobenie prednášateľov a školiteľov -domácich i zahraničných odborníkov na škole,
  4. služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích programoch a podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí,
  5. služby v oblasti zabezpečovania práce s talentovanými študentmi,
  6. služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť' študentov Gymnázia v Považskej Bystrici (amatérske divadielka, časopis, kluby, krúžky, súťaže),
  7. služby v oblasti propagácie štúdia na Gymnáziu v Považskej Bystrici a výsledkov práce Gymnázia v Považskej Bystrici predovšetkým prostredníctvom šírenia informácií s využitím všetkých typov médií a prostredníctvom organizácie vzdelávacích a spoločenských podujatí.

 

V roku 2020 sme podporili

453 študentov a 5 učiteľov v projektoch zameraných na: • účasť študentov a učiteľov na vzdelávacích súťažiach (Expert Geniality Show; Biologická olympiáda) • vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť' študentov (Tlač školského časopisu Rozhľad) • Iné všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania a výchovy (Predplatné dennej tlače pre učiteľov spoločenských vied).

Máte nápad s ktorým by Vám AD ASTRA n.o. mohla pomôcť? Požiadajte online o podporu pre Váš projekt tu: http://bit.ly/ad-astra_ziadost.

Naším najväčším projektom bol aj tento rok školský časopis Rozhľad. Príspevok na jeho tlač presahuje 60% z  ročného rozpočtu AD ASTRA n.o. Jeho význam pre študentov pekne vystihla Alexandra Karvašová, šéfredaktorka Rozhľadu: „Som rada, že som mala možnosť spolupracovať na tvorbe časopisu Rozhľad. Veľa som sa naučila nielen o písaní ako takom, ale aj o grafike, dizajne, komunikácii s ľuďmi, či time managmente. Koordinácia takého veľkého projektu ma naučila ako vytvoriť dobrý kolektív, či ako pracovať pod tlakom. Za túto skúsenosť som vďačná.“

 V roku 2021 pridávame nový veľký projekt – Talenty Gymnázia

Jeho cieľom je oceniť najlepších študentov Gymnázia v Považskej Bystrici a motivovať ich k rozvíjaniu svojho talentu a k dosahovaniu výborných vzdelávacích výsledkov. Jeho prostredníctvom chceme zviditeľniť výsledky žiakov smerom k významným zamestnávateľom a k orgánom mesta Považská Bystrica. Veríme, že sa zaujímajú o talenty, ktoré aj pre nich Gymnázium vychováva a že sa radi do projektu zapoja.

Zdroje finančných prostriedkov

AD ASTRA n.o. je prijímateľom 2% dane, okrem toho získava peniaze z darov fyzických aj právnických osôb a z malých grantov. Využíva ich najmä na podporu aktivít, ktoré sa z rozpočtu školy nefinancujú. Prehľad o podporených aktivitách je súčasťou každej výročnej správy, ktorú AD ASTRA n.o. predkladá Obvodnému úradu v Trenčíne, zverejňuje v obchodnom vestníku a aj tu, na internetovej stránke školy.

Ako podporiť...

Všetkým darcom ďakujeme za podporu dobrej veci. Každý, kto považuje rozvoj talentu mladých ľudí za dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu, nás môže vyhľadať a podporiť:

Obchodné meno (názov): AD ASTRA n.o.

Sídlo: Ul. Školská 8, 01701 Považská Bystrica

Právna forma: nezisková organizácia

IČO: 35656492

DIČ: 2020981391

Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica

Číslo účtu (IBAN): SK46 0200 0000 0003 8504 5372

Email: adastra.no@outlook.com

Štatutárny zástupca: Ing. Oldřich Vaňous, riaditeľ AD ASTRA n.o.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31