Objednávka 2023/9

Dátum vyhotovenia:06.6.2023
 

Dodávateľ
RVC Trenčín
K dolnej stanici 20A
911 04 TRENČIN
IČO:34006273
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
Objednávame si u Vás dodanie príručky Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Názov položky
tovar
Celková hodnota objednaného plnenia: 45,00 EUR