Faktúra DFB0082/22

Faktúra doručená:07.4.2022

Dodávateľ
SOŠ strojnícka Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
dodávka elektrickej energie 03/2022
Názov položky
dodávka elektrickej energie 03/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 889,56 EUR