PK Cudzie jazyky

Predmetovú komisiu cudzích jazykov tvoria vyučujúce nemeckého, francúzskeho španielskeho a ruského jazyka. V školskom roku 2010/2011 sa vyučujú na Gymnáziu v Považskej Bystrici uvedené jazyky:

Zoznam členov:  
Predseda: Mgr. Alena Honeková
Nemecký jazyk: Mgr. Erika Hrenáková
Španielsky jazyk: Mgr. Zuzana Holincová
Ruský jazyk: Mgr. Anna Jančová
Latinský jazyk: Mgr. Jana Veliká