Pedagógovia

Vedenie školy     Email
Mgr. Pavel Mikuláš riaditeľ školy pavel.mikulas@gympb.sk
Ing. Eva Žernovičová zástupkyňa RŠ eva.zernovicova@gympb.sk

 

Titul Meno Priezvisko Email
PhDr. Valéria Bošková valeria.boskova@gympb.sk
Mgr. Mariana Bušíková mariana.busikova@gympb.sk
Mgr. Anton Cudrák anton.cudrak@gympb.sk
Ing. Viera Čížová viera.cizova@gympb.sk
RNDr. Eva Foltinová eva.foltinova@gympb.sk
Mgr. Katarína Fórová katarina.forova@gympb.sk
Mgr. Ľubica Hanulíková lubica.hanulikova@gympb.sk
RNDr. Anna Hegedüšová anna.hegedusova@gympb.sk
Ing. Adriana Hiklová adriana.hiklova@gympb.sk
Mgr. Zuzana Holincová zuzana.holincova@gympb.sk
Mgr. Alena Honeková alena.honekova@gympb.sk
Mgr. Erika Hrenáková erika.hrenakova@gympb.sk
Mgr. Zuzana Hrenáková zuzana.hrenakova@gympb.sk
Mgr. Július Jalakša julius.jalaksa@gympb.sk
Mgr. Anna Jančová anna.jancova@gympb.sk
Mgr. Peter Jendryščík peter.jendryscik@gympb.sk
Mgr. Dobroslav Kortman dobroslav.kortman@gympb.sk
Mgr. Rastislav Kručay rastislav.krucay@gympb.sk
Mgr. Miroslav Kuka miroslav.kuka@gympb.sk
Mgr. Veronika Lagová veronikalagova@gympb.sk
RNDr. Marta Pažitná marta.pazitna@gympb.sk
PaedDr. Karel Procházka, PhD. karel.prochazka@gympb.sk
Mgr. Anna Schwartzová anna.schwartzova@gympb.sk
Mgr. Ľubomír Strinka lubomir.strinka@gympb.sk
Mgr. Dominika Špilová dominika.spilova@gympb.sk
Mgr. Lenka Štefancová lenka.stefancova@gympb.sk
Mgr. Jozef Šujak jozef.sujak@gympb.sk
Mgr. Janka Veliká jana.velika@gympb.sk
Mgr. Ivana Vrábliková ivana.vrablikova@gympb.sk
RNDr. Silvia Závadská silvia.zavadska@gympb.sk