1976-1979

Rok 1976 – IV.A, triedna profesorka Júlia Vnuková

Jaroslav Beník, Juraj Calaj, Emília Cifrová, Ľubomír Frömmel, Vlasta Gajdošíková, Veronika Gardianová, Daniela Gardoňová, Anna Hajná, František Hlinka, Mária Chmulíková, Igor Jágrik, Emília Jachmeníková, Peter Kolembus, Anna Krasňanská, Milan Lališ, Ľudmila Lovásová, Štefánia Magdechová, Juraj Meluch, Mária Michalcová, Oľga Michálková, Jozef Mitaš, Daniela Nováková, Jozef Randus, Ľubomír Rojko, Peter Sárinec, Vlastimil Sekeráš, Anton Slamka, Ján Šulavík, Eva Titzová, Štefan Urbančok, Lýdia Zemančíková.


Rok 1976 – IV.B, triedna profesorka Ľudmila Kostková

Eva Balejová, Milan Brzý, Magdaléna Dolníková, Mária Eliášová, Edgar Faber, Anna Galanská, Jozefína Horská, Juraj Janda, Jana Janeková, Zuzana Jošticová, Miroslav Kardoš, Eva Kirschová, Romana Kiššíková, Mária Komorášová, Ľubomír Korbaš, Ľubomír Krajný, Oľga Kubišová, Jana Lednická, Juraj Majtán, Marta Ondrejičková, Peter Ondrišík, Jaroslav Panák, Marta Papšová, Jozef Podoba, Štefan Pupák, Anna Rojková, Marian Slaninka, Zdena Slávičková, Dana Smatanová, Emília Šútoriková, Eva Turičíková, Peter Zmajkovič, Jozef Kukučka.


Rok 1976 – IV.C, triedna profesorka Oľga Nováková

Janka Adamusová, Emília Babiarová, Ľubomír Belás, Štefan Bielik, Miroslav Blahút, Zdena Čižmárová, Ľudmila Drábová, Ľudmila Gabrišová, František Gachulinec, Žofia Gajdošíková, Jozef Gocal, Jozef Grajcarík, Dana Hašková, Janka Jágriková, Alena Jankovcová, Juraj Kardoš, Janka Krajčoviechová, Viera Lajčíková, Zuzana Markovičová, Margita Majtánová, Eva Makovníková, Ladislav Oravík, Darina Panáková, Ondrej Porubčin, Jiří Prchal, Marta Rusnáková, Miroslav Smatana, Mária Šprochová, Miroslav Šťastný, Mária Šušlíková, Alena Tamášiová, Peter Tretiník, Mária Vojtechová.


Rok 1976 – IV.D, triedny profesor Klement Pavlík

Oľga Cabalová, Anna Briestenská, Jana Feriancová, Mária Ďurianová, Elena Hôrková, Helena Hlubinová, Alena Chrapková, Alena Jancová, Jana Kleinová, Anna Kolkusová, Miroslava Kovalčíková, Tatiana Križanová, Anna Kukučiarová, Gabriela Laluhová, Emília Lapúniková, Lenka Lednická, Anna Lungríková, Iveta Matulová, Darina Mužíková, Alena Oškrobaná, Anna Pacúchová, Beata Pauliniová, Hedviga Petríková, Mária Piačková, Božena Slaničková, Ľubica Šoltésová, Mária Taranzová, Anna Tatrnová, Drahomíra Vandžurová, Ivona Vlkolinská, Emília Zemančíková, Jaroslava Žibrúnová.


Rok 1977 – IV.A, triedny profesor Ondrej Smataník

Dagmar Alaxová, Alena Balogová, Alena Budayová, Viera Briestenská, Anna Cigániková, Alena Dundálková, Stanislav Duník, Marcel Eliáš, Marta Filipková, Eva Furdzová, Jozef Furenda, Ľubomíra Hájková, Štefan Haladej, Jana Halmešová, Eva Hašková, Milan Hatňančík, Nina Heljenková, Ivan Hrdlička, Marta Jancová, Iveta Laluhová, Helena Machúňová, Vladimír Masaryk, Oľga Panáková, Bronislava Rapušáková, Peter Sečník, Beatrica Schmidtová, Jozef Šaradín, Miroslav Šimík, Jana Šimíková, Alena Šimková, Mária Zámečníková.


Rok 1977 – IV.B, triedny profesor RNDr. Ján Siváček

Ján Badač, Terézia Balážová, Anton Cabala, Elena Čerňanská, Iveta Fandlová, Jolana Gajdošíková, Milan Galajda, Jozef Holkovič, Elena Chudá, Jozef Jágrik, Helena Jakubcová, Emília Juhasová, Jaroslava Kallová, Martin Krasňan, Miloslav Kulhan, Anna Lotová, Božena Majtánová, Ľubomíra Marková, Eva Michalíková, Dana Pavlíková, Mária Sviteková rod. Rybecká, Beáta Sabová, Vlasta Slámková, Jana Šušiaková, Daniela Teplanová, Pavol Tomášek, Ladislav Zaťko, Ľubica Zdurienčíková, Ferdinand Žernovič.


Rok 1977 – IV.C, triedna profesorka RNDr. Ľudmila Kostková

Oľga Augustínová, Milan Cigánik, Mária Jánošíková, Daniela Filípková, Ľudmila Kolečková, Jarmila Koleková, Jana Lieskovská, Peter Pavlík, Elena Slaničková, Mária Smolková, Daniela Šumcová, Mária Toporová, Eva Biňasová, Vladimír Hromek, Viera Marková, Mária Martauzová, Božena Papšová, Tatiana Prokopová, Zuzana Sedláková, Jana Babušová, Mária Gajdošíková, Ladislav Kudla, Eva Martikáňová, Gabriela Poliačiková, Peter Čabala, Karol Janoška, Jozef Jurdík, Jana Kuchtová, Pavol Kurciník, Vojtech Mikloš, Daniel Turičík, Miroslav Valentovič, Ľubomír Žák, Marta Zigová, Jana Rybáriková rod. Bajzíková.


Rok 1977 – IV.D, triedna profesorka Blanka Tančárová

Alena Bajzíková, Vladimír Cedzo, Anna Čurinová, Mária Fričová, Alena Gabrišová, Alena Gašparková, Božena Hájková, Alena Hanajíková, Viera Chovancová, Tatiana Janíčková, Miroslav Ješko, Anna Kalafusová, Eva Knapová, Jarmila Komíková, Ľudmila Kontilová, Ľubomír Kozák, Anna Kozáková, Božena Králiková, Helena Kremeňová, Ivan Lališ, Eva Lazoríková, Dana Martikáňová, Beáta Rosinová, Alena Stavinohová, Alena Schäfferová, Viera Šištíková, Alena Šupolíková, Igor Turan, Emília Uhláriková, Vlasta Závadská, Helena Zboranová.


Rok 1978 – IV.A, triedna profesorka Milena Bibzová

Ondrej Ambruš, Pavol Bašo, Alena Bašová, Jolana Bošková, Jozef Dubovský, Jaroslava Fašánková, Mária Haviarová, Miloslava Hudečková, Marta Jarinová, Stanislav Kallo, Jozef Kardoš, Darina Kľúčiková, Alena Koleková, Eva Košútová, Helena Košútová, Jana Krajčoviechová, Danica Kukučková, Ján Lejčík, František Markovič, Silvia Meštíková, Oľga Michalcová, Mária Michálková, Anton Mikloš, Helena Pipošjarová, Dušan Slamka, Božena Surovcová, Alena Šmalová, Anna Šulavíková, Oľga Tretiníková, Marian Tunáček, Jaroslava Valientová.


Rok 1978 – IV.B, triedny profesor Jaroslav Sirný

Ivan Berhan, Miroslava Bobáňová, Daniela Brigantová, Daniela Bullová, Eva Burjetová, Milan Cigánik, Roman Čižmár, Marta Gáboríková, Jozef Grajciarík, Marian Hikanik, Oľga Chodúrová, Beata Chudovská, Tatiana Ivanková, Marta Kardošová, Karol Korbaš, Jozef Korňan, Anna Lamošová, Dušan Lojko, Tatiana Machovičová, František Maral, Ľubica Medová, Jana Meštíková, Ľubica Čabalová rod. Mikulášková, Iveta Milotová, Jozef Orgoník, Viera Popelárová, František Pozník, Oľga Rumannová, Helena Šamajová, Mária Šimíková, Jozef Vaštík, Mária Zigová, Mária Žernovičová.


Rok 1978 – IV.C, triedna profesorka Eva Kohútová

Mária Bakalová, Jozef Belavý, Nadežda Bošková, Mária Dašková, Mária Harišová, Alena Hrebičíková, Emília Hozdeková, Iveta Husárová, Milan Chovanec, Jana Chupková, Pavel Ignácik, Zdena Jágriková, Marta Jankovičová, Eva Kalivodová, Anna Kardošová, Kamila Klabníková, Miroslav Kocian, Ľubomír Kucej, Viktor Lalák, Ján Laštinec, Dana Lipová, Oľga Miková, Lýdia Pohanková, Miloš Skáčik, Oľga Svoradová, Oľga Škrtelová, Alena Špániková, Soňa Taranzová, Jozef Žibrún, Jana Žieriková, Danka Jeřábková- Miháliková.


Rok 1978 – IV.D, triedna profesorka Jarmila Marková

Ľubica Bačíková, Oľga Ficová, Viera Fogltonová, Viera Franková, Mária Gablíková, Jarmila Hlavatá, Mária Holbová, Jana Hunanová, Alena Kalivodová, Dagmar Kmotríková, Drahomíra Kocianová, Anna Kozáčiková, Alica Kydová, Ivana Lučanská, Dagmar Malinová, Milena Mešková, Kristína Michalíková, Jana Miklošová, Alena Pádejová, Mária Pavlíková, Alena Počiatková, Zlatica Ponošová, Jarmila Priebrachová, Anna Smolíková, Iveta Stískalová, Alena Šeryová, Helena Tarabová, Jarmila Teplanová, Jana Turčanová, Eva Valjašková, Eva Vachalíková, Danka Zigová.


Rok 1979 – IV.A, triedna profesorka Eva Kohútová

Jana Bačíková, Miroslav Baliga, Alena Barošová, Juraj Bašo, Katarína Bušovská, Ľubica Čakajíková, Ivanka Čerňanová, Tatiana Gajdošíková, Mária Heinischová, Helena Honeková, Eva Kilianová, Oľga Kompaníková, Marián Kosec, Mária Krasňanská, Milan Martaus, Eva Palšová, Karol Petrík, Marián Plessel, Oľga Sádecká, Pavel Sečník, Miroslav Šmalo, Ivan Štefanec, René Štěpánik, Marta Uhríková, Alojz Vozár.


Rok 1979 – IV.B, triedna profesorka Blažena Doricová

Viera Andrášková, Anna Bartošová, Jana Belásová, Oľga Borišincová, Anton Buday, Zdena Čičková, Zuzana Dohňanská, Miroslav Gažo, Ladislav Hamar, Eva Hromková, Marta Hutirová, Milan Jakubek, Ladislav Jurdík, Pavol Kalivoda, Emil Kardoš, Daniela Kolkusová, Darina Krajná, Jana Krčmárová, Mária Kunovská, Dagmar Kutfirtová, Ivan Lednický, Iveta Mandová, Ľubomír Michal, Miroslav Mikovec, Viera Mikytová, Dagmar Neuhauserová, Marta Patáčiková, Anna Sádecká, Jozef Sekeráš, Pavol Staňo, Drahoslava Trusinová, Miroslav Uríček, Mária Vachalíková, Július Vavrek, Marta Vyhnátová, František Zábojník.


Rok 1979 – IV.C, triedna profesorka Oľga Nováková

Anna Badačová, Jaroslav Belás, Peter Bielik, Daniela Blaškovanová, Ľubor Ďuriník, Dagmar Ďurišová, Jaroslav Fapšo, Ľubica Gabajová, Ivan Gajdoš, Marta Galusová, Jana Gaňová, Jozef Horečný, Peter Ištok, Ján Janda, Ivan Juračka, Ľubomíra Jurkovičová, Anna Kalinčíková, Miloš Karas, Roman Kišš, Marián Kováč, Daniela Králiková, Jaroslav Kušík, Dimitrij Kuzičkin, František Malina, Juraj Matula, Katarína Mertinová, Jana Mondeková, Marta Nagyová, Dagmar Poláchová, Zita Ragulová, Oľga Slaninková, Dušan Strecha, Daniela Šipláková, Miroslav Tarbaj, Peter Teska, Marta Vachalíková.


Rok 1979 – IV.D, triedna profesorka Terézia Kostelanská

Božena Demeterová, Daniela Donéová, Viera Gardianová, Zdena Hačecká, Emília Hamarová, Vlasta Harušincová, Dagmar Chudovská, Alena Ješková, Miroslav Košút, Zdeno Kováč, Zuzana Krajčiová, Zuzana Kremeňová, Ľubomíra Kubišová, Zuzana Kulichová, Jana Kvaššayová, Anna Labudíková, František Laurenčík, Irena Majtánová, Gabriela Makayová, Daniela Morávková, Stanislava Palíková, Anna Pecháčková, Eva Pozníková, Oľga Smädišová, Iveta Šibíková, Iveta Vakulová, Sidónia Vrábliková, Adriana Kocifajová, Ján Revák.