Objednávka Obj. 2021/23

Dátum vyhotovenia:13.9.2021
 

Dodávateľ
Jaroslav Rybár-syscom
Rozkvet 2075/157
017 01 Považská Bystrica
IČO:4149015
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrických inštalácií vrátane bleskozvodov v súlade s cenovou ponukou vypracovanou 09.08.2021.
Názov položky
revízia
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 140,00 EUR