Objednávka Obj. 2021/21

Dátum vyhotovenia:09.8.2021
 

Dodávateľ
FBi František Bašo
Zakvášov 1522/33-6
017 01 Považská Bystrica
IČO:22854002
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
Oprava radiátora - havária
Názov položky
oprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 46,00 EUR