Objednávka Obj. 2021/14

Dátum vyhotovenia:08.4.2021
 

Dodávateľ
Marián Hucík - Kika Wood
Pekárenská 277/29
028 01 Brezovica
IČO:52913805
Odberateľ
Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica
IČO:00160741

ceny sú vrátane DPH
Nábytok.
Názov položky
tovar
tovar
tovar
tovar
poskytnuté služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 698,00 EUR