2000-2012

Divadielko Výzva – 1. miesto a postup na celoštátnu prehliadku divadla mladých, 1999/2000
U. Peruňská – 1. miesto, celoslovenská súťaž Veľké jubileum očami mladých, vyznamenanie TSK Talent kraja, 2000
Divadielko 10 – diplom za inscenáciu Quo vadis, Národné osvetové centrum, 2000
H. Lukášová – 2. miesto, celoslovenská recitačná súťaž Koyšove Ladce, 2000
M. Homola – medzi 20 najúspešnejšími riešiteľmi, medzinárodná súťaž Matematický klokan, v SR, 2000
N. Kapráliková – 2. miesto, celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku, 2001
Z. Čelková – 2. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2001
P. Michálková – 4. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2001
Pavol a Peter Pružinovci – celoslovenský matematický korešpondenčný seminár MAKS, 2002
V. Honeková – nominovaná medzi 5 najlepších, Detský čin roka v SR, 2002
D. Kusá – 1. miesto, celoslovenská recitačná súťaž Koyšove Ladce, 2002
Študentská firma FUČA – 1. miesto, Veľtrh študentských spoločností JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO – Mládež pre budúcnosť, Košice, celoslovenská súťaž, 2005/2006
M. Kolárovcová, M. Wesserle – 1. miesto, celoslovenské kolo, MESSE, počítačová simulácia trhu, 2005/2006
Školský časopis Rozhľad – Cena televízie Markíza 1. stupňa, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero, 2005
Družstvo študentov 3. a 4. ročníka – reprezentácia v Európskom parlamente, Euroscola, 2005/2006
B. Roháľ, A. Uličný, G. Pozníková, L. Posluchová – celoslovenské kolo SOČ, 2005
Z. Hudecová – postup na medzinárodné kolo, Modelový európsky parlament, 2005
L. Nováková – celoslovenské kolo biologickej olympiády, 2006
L. Boško – 1. miesto, kategória Robo Cup, celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre ZŠ a SŠ, 2005/2006
F. Crkoň – 3. miesto, celoslovenské kolo olympiády v nemeckom jazyku, 2005/2006
M. Žilinčík – 4. miesto, celoslovenská súťaž v tvorbe webových stránok Junior Web, 2005/2006
L. Biskupičová – 1. miesto, celoslovenská súťaž Korešpondenčný matematický seminár, 2005/2006
B. Roháľ – 2. miesto, celoslovenská súťaž Korešpondenčný matematický seminár, 2005/2006
M. Šagát – 3. miesto, celoslovenská súťaž Korešpondenčný matematický seminár, 2005/2006
K. Michálková – 2. miesto, celoslovenská literárna súťaž Dni Janka Kráľa, 2005/2006
M. Harkabus – 3. miesto, celoslovenská literárna súťaž Dni Janka Kráľa, 2005/2006
R. Kevelyová – Bronzové pásmo maľba, medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta, 2005/2006
Družstvo dievčat – 3. miesto, celoslovenské kolo, Floorbal, 2005/2006
A. Mičková, D. Benčová, Mgr. S. Belokostolská – pedagóg, medzinárodná literárna súťaž Mladé krištáľové pero Vilenica, 2006
M. Puček – 1. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2006/2007
Družstvo chlapcov – 1. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2006/2007
Družstvo dievčat – 1. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2006/2007
K. Koniarová – 1. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2006/2007
K. Michalcová – 3. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2006/2007
Družstvo – 3. miesto, celoslovenské kolo, letný biatlon, 2006/2007
Tím Gymnázia Považská Bystrica – 1. a 2. miesto, celoslovenské kolo, Pátranie S. Holmesa
Školský časopis Rozhľad – 1. miesto, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero, pozvánka pre šéfredaktora do Štrasburgu, 2007
M. Harkabus – 3. miesto, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero, kategória individuálnych príspevkov, 2007
Družstvo študentov 3. a 4. roč. – postup do celoslovenského kola Euroscola, 2006/2007
L. Nováková – postup do medzinárodného kola v Ľubľane, Modelový európsky parlament, 2006/2007
F. Crkoň – 2. miesto celoslovenské kolo olympiády v nemeckom jazyku, 2006/2007
L. Nováková – 1. a 2. miesto – postup do medzinárodnej súťaže, celoslovenské kolo, Junior internet
K. Ďuratná, B. Nahálková – 2. miesto, celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe, Literárna Ilava, 2006/2007
L. Suchomelová, P. Filipová – 2. miesto, celoslovenská literárna súťaž, Dni Janka Kráľa, 2006/2007
N. Závadská – 3. miesto, celoslovenská literárna súťaž, Dni Janka Kráľa, 2006/2007
M. Kramarík – 1. miesto, celoslovenská literárna súťaž, Dary reči, 2006/2007
S. Uríková – 2. miesto, celoslovenská literárna súťaž, Dary reči, 2006/2007
J. Urík – Cena poroty, celoslovenská literárna súťaž, Dary reči, 2006/2007
Ocenenie školy – Čestné uznanie a vyjadrenie vďaky a uznania pedagógovi (S. Belokostolskej) za prácu v oblasti enviromentálnej výchovy, Zelený svet – XII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, 2006/2007
L. Nováková – 1. miesto, celoslovenské kolo, Junior text, 2006/2007
B. Roháľ – 1. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2006/2007
M. Demáčková – ocenenie v kategórii Pomoc prírode, celoslovenská aktivita, Detský čin roka
T. Závracký – diplom za prácu v kategórii potrét, celoslovenská výtvarná súťaž, Bienále detskej výtvarnej tvorby, 2007
Družstvo chlapcov – 1. miesto, celoslovenské kolo, preteky brannej všestrannosti, 2007
Družstvo dievčat: – 1. miesto, celoslovenské kolo, preteky brannej všestrannosti, 2007
J. Kňažko – 2. miesto, celoslovenské kolo, preteky brannej všestrannosti, 2007
L. Hojčková – 2. miesto, celoslovenské kolo, preteky brannej všestrannosti, 2007
P. Chalupka – 3. miesto, celoslovenské kolo, preteky brannej všestrannosti, 2007
L. Valentová – 3.miesto, celoslovenské kolo, preteky brannej všestrannosti, 2007
B. Roháľ – 1. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2007
L. Nováková – 1. miesto a postup do medzinárodného kola, celoslovenská súťaž Junior Internet, 2007
L. Nováková, M. Piačková – 2. miesto, celoslovenská súťaž Mesa (počítačová simulácia trhu), 2007
Družstvo chlapcov – 2. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2007/2008
Družstvo chlapcov – 1. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2007/2008
Mix – 6. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2007/2008
Družstvo dievčat – 2. miesto, celoslovenské kolo, letný biatlon, 2007/2008
Družstvo – 4. miesto, celoslovenské kolo, letný biatlon, 2007/2008
Mix – 2. miesto, celoslovenské kolo, Kalokagatia, 2007/2008
J. Michálek – 1. miesto, Majstrovská SR a ČR v počítačových hrách, 2007/2008
P. Janek – 2. miesto, Majstrovská SR a ČR v počítačových hrách, 2007/2008
M. Harkabus – 1. miesto, celoslovenské kolo Junior internet, 2007/2008
P. Filipová – 2. miesto, celoslovenské kolo Junior internet, 2007/2008
Školský časopis Rozhľad – Zlaté Štúrovo pero – najlepší študentský časopis na Slovensku, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero, 2007/2008
B. Remišová – 2. miesto, celoštátne kolo, Sárova Bystrica – súťaž mladých moderátorov, 2007/2008
Divadielko 10 – cena za najlepšie herecké výkony, celoslovenská súťaž, Divadelné preteky – Sučany, 2007/2008
B. Roháľ – 1. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2007/2008
seniori – 18. miesto, celoslovenské kolo, Fyzikálny NÁBOJ, 2007/2008
juniori – 8. miesto, celoslovenské kolo, Fyzikálny NÁBOJ, 2007/2008
Družstvo – 15. miesto, celoslovenské kolo, Matematický náboj, 2007/2008
Družstvo chlapcov – 3. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2008/2009
Družstvo dievčat – 2. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2008/2009
A. Lipková – 2. miesto, celoslovenské kolo, branný viacboj, 2008/2009
Družstvo chlapcov – 5. miesto, celoslovenské kolo, Letný biatlon, 2008/2009
J. Budaj – 6. miesto, celoslovenské kolo, Letný biatlon, 2008/2009
S. Kanderová, A. Vavreková – 6. miesto, celoslovenská súťaž Vedieť sa správne rozhodnúť, 2008/2009
J. Bella – 2. miesto, celoslovenské kolo, Junior internet, 2008/2009
V. Jančo – 3. miesto, celoslovenské kolo, Junior internet, 2008/2009
M. Bella, J. Paholík – 1. miesto, celoslovenská súťaž IBOBOR, 2008/2009
M. Kvasnica – 2. miesto, celoslovenská súťaž IBOBOR, 2008/2009
P. Tóth – 3. miesto, celoslovenská súťaž IBOBOR, 2008/2009
J. Rišová – ocenenie, medzinárodná súťaž Boj so šikanou, 2008/2009
I. Kľudajová – čestné uznanie, celoslovenská literárna súťaž, Dni Janka Kráľa, 2008/2009
Školský časopis Rozhľad – 1. miesto, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov, Štúrovo pero, 2008/2009
B. Remišová – 1. miesto, celoštátne kolo, Sárova Bystrica – súťaž mladých moderátorov, 2008/2009
J. Hodulík – 6. miesto, celoštátne kolo dejepisnej olympiády, 2008/2009
J. Rantuch – 1. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2008/2009
J. Seko – 3. miesto, celoslovenské kolo biologickej olympiády, 2008/2009
J. Rantuch – 1. miesto, celoslovenské kolo biologickej olympiády, 2008/2009
L. Briestenská – 6. miesto, celoslovenské kolo biologickej olympiády, 2008/2009
V. Gregor – 15. miesto, celoslovenské kolo chemickej olympiády, 2008/2009
A. Lipková – 1.miesto, celoslovenské kolo, viacboj všetrannosti – 2009/2010
L. Procházková – 3.miesto, celoslovenské kolo, viacboj všetrannosti – 2009/2010
Družstvo dievčat – 1.miesto, celoslovenské kolo, viacboj všestrannosti – 2009/2010
Družstvo chlapcov – 3.miesto, celoslovenské kolo, viacboj všestrannosti – 2009/2010
M. Mikuláš – 3.miesto, celoslovenské kolo, atletika, trojskok, 2009/2010
J. Buday – 5. miesto, celoslovenské kolo, atletika, 3000 m, 2009/2010
Družstvo chlapci – 5. miesto, celoslovenské kolo, Letný biatlon, 2009/2010
Družstvo dievčatá – 3. miesto, celoslovenské kolo, Letný biatlon, 2009/2010
Družstvo dievčatá – 4. miesto, celoslovenské kolo, stolný tenis, 2009/2010
K. Péliová – 8. miesto, celoslovenské kolo, maratón v aerobiku, 2009/2010
S. Smatana – 4. miesto, celoslovenské kolo, Speaker´s Corner, 2009/2010
B. Jenčo – 2. miesto, celoslovenské kolo, English Essay Competition, 2009/2010
E. Leštach – 1. miesto, celoslovenská súťaž IBOBOR, 2009/2010
Školský časopis Rozhľad – 4. miesto, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero, 2009/2010
L. Kiššová – 4. miesto, celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín, 2009/2010
Tím gymnazistov – 3. miesto s účasťou v Európskom parlamente v Štrasburgu, celoštátne kolo, Euroscola, 2009/2010
M. Kompaníková – ocenenie najaktívnejší prispievateľ Externý redaktor pre TASR, 2009/2010
J. Hodulík – 4. miesto, celoštátne kolo dejepisnej olympiády, 2009/2010
L. Kvaššay – 1. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2009/2010
V. Sláviková – 6. miesto, celoslovenské kolo biologickej olympiády, 2009/2010
A. Lipková – 3. miesto, celoslovenské kolo, viacboj všestrannosti, 2009/2010
Družstvo dievčat – 2. miesto, celoslovenské kolo, viacboj všestrannosti, 2010/2011
Družstvo chlapcov – 2. miesto, celoslovenské kolo, viacboj všestrannosti, 2010/2011
M. Mikuláš – 2.miesto, celoslovenské kolo, atletika, trojskok, 2010/2011
J. Buday – 8. miesto, celoslovenské kolo, atletika, 3000 m, 2010/2011
Družstvo dievčatá – 4. miesto, celoslovenské kolo, stolný tenis, 2010/2011
B. Jenčo – 4. miesto, olympiáda v anglickom jazyku, 2010/2011
J. Lulek – 1.–153. miesto, celoslovenská súťaž IBOBOR, 2010/2011
M. Gabriel 1.-3. miesto, celoslovenské kolo, Manažment osobných financií, 2010/2011
M. Blažej 1.-3. miesto, celoslovenské kolo, Manažment osobných financií, 2010/2011
P. Paulecová – 2. miesto, celoslovenské kolo, Juniorinternet, 2010/2011
M. Kompaníková – 1., 2. miesto, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero, 2010/2011
V. Pilátová – 4., 12. miesto, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero, individuálna tvorba, 2010/2011
M. Mituniková – 1. miesto, celoslovenská literárna súťaž, Dary reči, 2010/2011
A. Šťastná – 2. miesto, celoslovenská literárna súťaž, Dary reči, 2010/2011
V. Jančová – 3. miesto, celoslovenská literárna súťaž, Dary reči, 2010/2011
J. Hodulík – 2. miesto, celoštátne kolo dejepisnej olympiády,2010/2011
K. Mišunová, P. Hatyinová – 2. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2010/2011
S. Ovseníková, K. Sláviková – 3. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2010/2011
M. Riša – 3. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2010/2011
M. Riša – osobitná cena, Mladí vedci Slovenska, 2010/2011
M. Riša – osobitná cena, Celoštátna súťaž o Cenu Scientia Pro Futuro, 2010/2011
E. Smieško – 9. miesto, celoslovenské kolo, Astronomické súťaž – čo vieš o hviezdach, 2010/2011
Trieda tercia – 1. miesto, celoslovenské kolo, Detský čin roka, kategória dobrý nápad, 2010/2011
M. Huličiak – 5. miesto, celoslovenské kolo biologickej olympiády, 2010/2011
M. Huličiak – bronzová medaila, Medzinárodná olympiáda enviromentálnych projektov - INEPO Istanbul, 2011/2012
M. Huličiak – 1.–3. miesto, celoslovenské kolo, Mladí vedci Slovenska, 2011/2012
M. Huličiak – ocenenie za mimoriadne kvalitnú prednášku, Kongres mladých bádateľov – prírodovedcov, 2011/2012
M. Huličiak – 2. miesto, celoslovenské kolo biologickej olympiády, 2011/2012
M. Huličiak – osobitná cena, Celoštátna súťaž o Cenu Scientia Pro Futuro, 2011/2012
M. Ragula – 2. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2011/2012
M. Podmaník – 2. miesto, celoslovenské kolo SOČ, 2011/2012
M. Kompaníková – 1. miesto, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero, individuálna tvorba, 2011/2012
A. Martinková – 4. miesto, celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero, individuálna tvorba, 2011/2012
V. Krekáčová – 7. miesto, celoslovenské kolo dejepisnej olympiády, 2011/2012
N. Pavlovičová – 3. miesto, celoslovenské kolo, Olympiáda Ľudských práv, 2011/2012
Družstvo chlapcov – 3.miesto, celoslovenské kolo, Branný pretek vojenskej správy
Družstvo dievčatá – celoslovenské kolo, stolný tenis, 2011/2012
A. Dubničková, S. Blašková – 1.–3. miesto, celoslovenské kolo Menežment osobných financií, 2011/2012
P. Paulecová – 1. miesto, celoslovenské kolo Juniorinternet, 2011/2012