Pedagógovia

Vedenie školy     Email
RNDr. Mária Vydrová riaditeľka školy maria.vydrova@gympb.sk
RNDr. Marta Pažitná zástupkyňa marta.pazitna@gympb.sk
PaedDr. Karel Procházka zástupca karel.prochazka@gympb.sk

 

Titul Meno Priezvisko Email
PhDr. Valéria Bošková valeria.boskova@gympb.sk
Mgr. Mariana Bušíková mariana.busikova@gympb.sk
Mgr. Anton Cudrák anton.cudrak@gympb.sk
Ing. Viera Čížová viera.cizova@gympb.sk
Mgr. Viera Fecková viera.feckova@gympb.sk
RNDr. Eva Foltinová eva.foltinova@gympb.sk
Mgr. Katarína Fórová katarina.forova@gympb.sk
Mgr. Ľubica Hanulíková lubica.hanulikova@gympb.sk
RNDr. Anna Hegedüšová anna.hegedusova@gympb.sk
Ing. Adriana Hiklová adriana.hiklova@gympb.sk
Mgr. Zuzana Holincová zuzana.holincova@gympb.sk
Mgr. Alena Honeková alena.honekova@gympb.sk
Mgr. Erika Hrenáková erika.hrenakova@gympb.sk
Mgr. Zuzana Hrenáková zuzana.hrenakova@gympb.sk
Mgr. Július Jalakša julius.jalaksa@gympb.sk
Mgr. Zlata Jarinová zlatica.jarinova@gympb.sk
Mgr. Lenka Kardošová lenka.kardosova@gympb.sk
Mgr. Dobroslav Kortman dobroslav.kortman@gympb.sk
Mgr. Miroslav Kuka miroslav.kuka@gympb.sk
Mgr. Mária Kyselová maria.kyselova@gympb.sk
Mgr. Zuzana Melišíková zuzana.melisikova@gympb.sk
Mgr. Pavel Mikuláš pavel.mikulas@gympb.sk
Mgr. Ľudmila Porubská ludmila.porubska@gympb.sk
Mgr. Anna Schwartzová anna.schwartzova@gympb.sk
Mgr. Juraj Smatana juraj.smatana@gympb.sk
Mgr. Ľubomír Strinka lubomir.strinka@gympb.sk
Mgr. Dominika Špilová
Mgr. Jozef Šujak jozef.sujak@gympb.sk
Mgr. Daniela Uličná daniela.ulicna@gympb.sk
Mgr. Janka Veliká jana.velika@gympb.sk
RNDr. Silvia Závadská silvia.zavadska@gympb.sk