2008-2011

Rok 2008 – IV.A, triedna profesorka Mgr. Alena Honeková

Martin Behro, Janka Belobradová, Lucia Ďurišová, Petra Gáciková, Katarína Harvánková, Zuzana Hikaníková, Pavol Chúpek, Andrej Janák, Petra Jurenková, Ivana Körmendyová, Lenka Kostelanská, Marcela Králiková, Daniela Krištofová, Jana Kubišová, Ľubica Labudíková, Matej Maslák, Michaela Mitašová, Lukáš Paholík, Mária Plačková, Silvia Pohanková, Monika Roháčová, Juraj Ryška, Andrej Slaninka, Jaroslav Štaffen, Natália Tršková, Adrián Valašík, Silvia Vallová, Jaroslav Zelenák, Róbert Zigo.


Rok 2008 – IV.B, triedna profesorka Mgr. Milena Ružbacká

Jakub Adamík, Ivan Bartko, Peter Belušík, Ivana Dovičinová, Simona Drbúlová, Ivan Drienik, František Droják, Martin Ďurček, Tatiana Gabrielová, Adriana Hausnerová, Júlia Hlinková, Martin Hromadík, Erika Jankejechová, Tatiana Kendralová, Branislav Kolenič, Andrea Kubišová, Miroslav Kukučka, Simona Kukučková, Jaroslav Macháč, Anton Martikáň, Margita Michútová, Monika Mitrevová, Marcel Ondrejička, Branislav Roháľ, Pavol Sečník, Samuel Stacho, Branislav Uličný, Veronika Varošová, Katarína Vráblová, Boris Záleský, Tomáš Zdurienčík.


Rok 2008 – IV.C, triedny profesor PeadDr. Miroslav Skladaný

Lucia Briestenská, Martin Brigant, Michal Dolník, Jaroslav Ďurajka, Daniel Gardian, Mária Gardianová, Zuzana Huličiaková, Bronislava Jakubcová, Klára Jandzíková, Michal Jurša, Róbert Kallo, Jakub Kocian, Kristína Koniarová, Jozef Kovačin, Michal Králik, Ivana Kubašová, Ivana Líšková, Veronika Lukáčová, Veronika Magdechová, Ľubica Majstríková, Barbora Markovičová, Martina Melišová, Dávid Pavlech, Michal Piala, Kristína Piechová, Adam Robota, Michal Sádecký, Rastislav Sovík, Katarína Vachalíková, Ivana Višňovská, Lenka Vraníková.


Rok 2008 – IV.D, triedny profesor Vladimír Šmahaj

Kristína Anettová, Jana Barančíková, Kamil Behúň, Vladimír Brigant, Mária Cibičková, Monika Ďurkechová, Miroslav Duško, Stanislava Fialová, Patrik Habdák, Veronika Hrabošová, Michal Husár, Michal Ištok, Vladimír Kostka, Eva Krabáčová, Eva Kuchárová, Veronika Majerčáková, Dagmar Marmanová, Michal Mičuch, Petra Mišúrová, Maroš Paulec, Petra Pavlíková, Lenka Polačková, Mária Ragulová, Martina Sláviková, Marián Šagát, Jana Šibíková, Alžbeta Škultétyová, Dorota Uríková, Marek Veselovský, Vladimír Zaťko.


Rok 2008 – IV.E, triedny profesor Mgr. Jozef Šujak

Eva Almášiová, Petra Baculíková, Monika Bačkovská, Pavla Balejová, Michal Bandúr, Miroslava Benkovská, Silvia Bohušová, Petra Cigániková, Kristián Gabaš, Martin Gál, Zuzana Goňová, Katarína Hamšíková, Viktor Haviar, Michal Horváth, Zuzana Ivaničová, Petra Kočnerová, Peter Kopcík, Lenka Kopčanová, Lucia Kostelanská, Jana Kostková, Lucia Kremeňová, Denisa Kurusová, Jaroslav Kvašňovský, Eva Matejková, Andrea Miklošová, Soňa Sárincová, Ivana Slaninková, Zuzana Štefanatná, Soňa Uríková, Michal Vallo.


Rok 2008 – Oktáva, triedny profesor RNDr. Peter Balej

Matej Balušík, Pavol Benčo, Marko Borovský, Michal Brigant, Magdaléna Dubíková, Miloš Hrabovský, Gabriela Kardošová, Lenka Kobrtková, Radka Koprdová, Lucia Kováčechová, Patrícia Lagínová, Andrej Lališ, Eva Lukáčová, Lucia Nochtová, Lenka Nováková, Monika Oravcová, Mária Piačková, Filip Richtárik, Miroslava Smatanová, Ľubica Šebeňová, Andrej Štibor, Veronika Tomanová, Marek Umrian, Júlia Zábojníková, Lenka Závadská, Michal Žilinčík.


Rok 2009 – IV.A, triedna profesorka Mgr. Zuzana Melišíková

Lukáš Balušík, Peter Beniač, Lívia Benková, Barbora Brídziková, Jakub Čižmár, Mária Harvánková, Adam Hladký, Maroš Hluchý, Nikola Chrienová, Lucia Kardošová, Ondrej Kaššák, Denisa Kleinová, Jakub Knoll, Monika Lazarová, Zuzana Lednická, Jakub Ligas, Juraj Lukáč, Marek Lukáč, Andrea Michelová, Róbert Ondrejka, Alexandra Pavlovčinová, Andrea Piačková, Barbora Remišová, Marianna Rezáková, Stanislava Rojková, Marián Sekeráš, Ivan Slávik, Jana Šimová, Simon Teska, Monika Várošová, Ivana Závadská, Peter Zemánek, Natália Zlochová.


Rok 2009 – IV.B, triedna profesorka Mgr. Eva Kohútová

Lenka Baligová, Denisa Balušíková, Daniel Bašo, Eva Borišincová, Ivana Gažová, Štefan Haladej, Martin Hamšík, Anton Hároník, Miroslav Hikaník, Alexandra Hollá, Štefan Jakubec, Ľubomíra Jurkeníková, Eva Kaniaková, Jana Kaniaková, Juraj Kardoš, Martin Kavalec, Miroslav Kavec, Stanislava Kovačinová, Tomáš Krčmárik, Ivana Krchnavá, Lucia Medvecká, Alena Michálková, Zuzana Miklovičová, Jakub Rantuch, Ivan Seko, Juraj Strecha, Erik Šandor, Veronika Šaradinová, Katarína Šibíková, Michal Šimík, Dominika Šmulíková, Mária Šťastná, Ivana Vráblová.


Rok 2009 – IV.C, triedna profesorka Mgr. Terézia Kostelanská

Mária Babušová, Lívia Biskupičová, Lucia Braciníková, Tomáš Dubnička, Veronika Ďuranová, Michaela Ďurišová, Táňa Grošaftová, Michaela Harvánková, Ivana Heššová, Simona Hlavoňová, Aurélia Hudeková, Katarína Chomjáková, Michal Ilko, Norbert Jakubík, Lenka Kaníková, Jana Klabníková, Miloš Komačka, Katarína Kováčová, Patrik Lišaník, Barbora Lovíšková, Michaela Magová, Michaela Medvecká, Ľubomíra Melicheríková, Michal Miček, Katarína Michalcová, Petra Miškechová, Bibiana Ondrašíková, Pavol Smokoň, Vladimír Svitek, Miroslav Trško, Lucia Vlčková, Vladimír Vojtek, Marika Zboniaková.


Rok 2009 – IV.D, triedna profesorka PaedDr. Daniela Barčáková

Peter Andel, Jana Barančíková, Jakub Bednár, Peter Bednár, Daniel Belás, Peter Blažej, Lucia Braciníková, Jana Budayová, Dana Bušíková, Júlia Drbúlová, Martin Fatrsík, Stanislava Gabrišová, Martin Hladký, Michaela Hrebičíková, Lukáš Husár, Mária Ignáciková, Petra Jarošová, Michal Kendrala, Andrej Krekáč, Marek Kristín, Petra Libová, Romana Lovíšková, Helena Matúšová, Andrea Mikulová, Mária Pajgerová, Veronika Pavlová, Nikola Pavlovičová, Ľubica Ragulová, Ivana Štefanková, Miroslava Šujaková, Pavol Tóth, Jana Truongová, Zuzana Valková.


Rok 2009 – IV.E, triedna profesorka PhDr. Miroslava Hamárová

Ivana Bačkovská, Ľubica Bellayová, Mária Čamajová, Ľubomíra Čižmárová, Rastislav Čvirik, Lucia Ďurišová, Monika Ficová, Zuzana Gábiková, Katarína Gašová, Lukáš Jakubík, Petra Jancová, Nina Janičíková, Jana Janovcová, Štefan Korbaš, Lukáš Kostka, Michal Krasňan, Anna Kucejová, Lukáš Kvasnička, Milan Laurenčík, Zuzana Motlová, Terézia Palíková, Michaela Palková, Katarína Pozníková, Matej Ružôň, Andrea Sláviková, Bibiána Strapková, Miloš Šagát, Monika Šajtlavová, Nina Šibíková, Lenka Uhliarová, Adam Varga, Katarína Velacková.


Rok 2009 – oktáva, triedna profesorka Mgr. Mária Kyselová

Ivana Bednárová, Jaroslav Belás, Monika Gardianová, Lucia Gonosová, Kristína Hamárová, Martin Harkabus, Veronika Honeková, Simona Hrenáková, Michaela Chudová, Alexandra Irikovská, Maroš Kolek, Katarína Košteková, Marcela Kucháriková, Roman Lališ, Lenka Líšková, Adam Lulek, Zuzana Melišíková, Martina Miklošová, Alexandra Mikudíková, Veronika Panáková, Ingrida Pažitná, Naďa Pračková, Matej Puček, Juraj Seko, Michal Siažik, Jana Smatanová, Petra Šulavíková, Jakub Tatrn, Jakub Urík


Rok 2010 – IV.A, triedna profesorka Mgr. Ľubica Kukučková

Miroslava Babincová, Lenka Bačinská, Jana Batrnová, Filip Bunta, Dušan Cíbik, Simona Domanická, Veronika Ďurovcová, Andrej Gašpierik, Tomáš Gergel, Tomáš Gic, Kristína Hájková, Paulína Haviarová, Jozef Janek, Michal Jokel, Filip Juríček, Tomáš Kuric, Veronika Kvaššayová, Marek Leštach, Michaela Mazúchová, Peter Michalík, Simona Ostrochovská, Simona Pacúchová, Patrik Páleník, Katarína Rojková, Lenka Smetanová, Mária Sojková, Peter Šaradin, Martin Šebák, Paulína Šterdasová, Jana Tomanová, Jakub Urbančok, Rastislav Valjent, Veronika Vlčeková, Marián Žernovič.


Rok 2010 – IV.B, triedny profesor PaedDr. Karel Procházka, PhD.

Daniel Appel, Zuzana Blašková, Mária Butková, Monika Dubeňová, Petra Ďurajková, Tomáš Gardoň, Simona Hamarová, Róbert Hariš, Dominik Hlubina, Branislav Jurčišín, Ľudmila Kadeřábková, Tomáš Kedro, Pavol Klein, Ján Kováč, Andrej Kováčik, Vladimír Kozoň, Marek Krabáč, Adam Králik, Monika Lališová, Zuzana Lazarová, Lenka Máťošová, Filip Mejsnar, Veronika Michvocíková, Veronika Pechová, Juraj Piaček, Viera Sláviková, Eva Sukeníková, Petra Sukeníková, Alena Štefinová, Andrea Uričová, Michaela Vojtíková, Lenka Zábojníková, Nina Zimová.


Rok 2010 – IV.C, triedny profesor Mgr. Dobroslav Kortman

Boris Albedínsky, Lenka Bakalíková, Ladislav Barenčík, Pavol Boško, Barbora Bôtošová, Paulína Brzá, Matej Ciho, Ivan Cingel, Martin Dovičin, Veronika Dubničková, Silvia Ďurčanská, Lenka Karasová, Lucia Klimoszková, Lucia Kováčová, Lukáš Kucharík, Daniela Kulová, Jakub Kušnier, Peter Kušnier, Lukáš Kvaššay, Michal Lukáč, Katarína Marečková, Ivana Megová, Žaneta Minarčíková, Silvia Motlová, Filip Ondrejička, Monika Pacúchová, Lenka Procházková, Júlia Ščasníková, Boris Valentovič, Timotej Vataha, Matej Vavrek, Zuzana Zdurienčíková.


Rok 2010 – IV.D, triedna profesorka Mgr. Lívia Andová

Nikoleta Borovská, Ivan Bubela, Tomáš Cedzo, Tatiana Cigániková, Eduard Cihuňka, Lenka Ďurajková, Alexandra Gachulincová, Soňa Gocálová, Andrea Hanulíková, Romana Chladná, Ingrida Jakubechová, Jana Jakubechová, Peter Jurdík, Michal Kaniak, Júlia Kasajová, Veronika Kiššová, Peter Körmendy, Pavlína Kostelanská, Radim Kozáček, Michaela Lančinová, Martin Malík, Ján Mičiník, Ondrej Mičúch, Júlia Sečníková, Natália Šandorová, Monika Šaradínová, Anna Šibíková, Alica Šporíková, Ivona Vallová, Michaela Zaťková, Martina Závadská.


Rok 2010 – IV.E, triedna profesorka RNDr. Anna Hegedüšová

Lenka Bacmaňáková, Katarína Brandiburová, Katarína Briestenská, Veronika Bútorová, Matej Dolník, Jakub Dudák, Monika Gardianová, Viktor Gregor, Katarína Hamárová, Alžbeta Hudecová, Tatiana Chrenková, Richard Ištok, Monika Jančovičová, Tomáš Kissík, Linda Kiššová, Danica Kubová, Paulína Lučivjanská, Sáva Macková, Martina Martečíková, Lenka Mituníková, Patrícia Nadhajská, Romana Novosadová, Martina Oráviková, Monika Papšová, Kristína Pupáková, Lenka Reváková, Gabriela Sičáková, Jana Smokoňová, Martin Šesták, Martin Ševčík, Ema Teplanová, Daniel Tóth, Lenka Vaštíková, Nikola Žiačiková.


Rok 2010 – oktáva, triedna profesorka Mgr. Marieta Galajdová

Matúš Bandúr, Adriana Bellayová, Daniela Benčová, Juraj Cabaj, Jana Cepková, Nikola Drblíková, Michal Foltin, Dominika Gastnerová, Natália Harkabusová, Ľubomír Chládek, Alena Ilenčíková, Zuzana Kalašová, Lukáš Kresáň, Matej Kunovský, Paulína Macháčová, Veronika Marcináková, Michal Martinko, Jana Michálková, Tomáš Omasta, Lenka Suchomelová, Martin Šešo, Juraj Šikulínec, Veronika Trembošová, Jarmila Tvarůžková, Juliana Valková, Nina Závadská.


Rok 2011 – IV.A, triedna profesorka Mgr. Daniela Uličná

Ľubomír Bajzík, Vladimír Bodina, Dominika Burdejová, Dominika Čierniková, Alexandra Draganová, Jana Dubničková, Jana Gáciková, Gabriela Hajčíková, Lucia Hladká, Martina Illéšová, Veronika Jágriková, Juraj Jakubík, Branislav Jenčo, Martin Kališík, Ivana Kľudajová, Juraj Kmeťko, Veronika Kováčová, Vladimír Kramarík, Barbora Kubišová, Laura Lukáčová, Karin Marmanová, Jana Mitašová, Paulína Mrovčáková, Juraj Plšek, Simona Rezáková, Peter Sluštík, Júlia Stachová, Dušan Strecha, Zuzana Šulavíková, Monika Tamášiová, Michaela Tomaníková, Lenka Tománková, Jana Vlčková.


Rok 2011 – IV.B, triedna profesorka Mgr. Ivana Posluchová

Barbora Balušíková, Soňa Barančíková, Andrea Bašová, Dáša Belicová, Norbert Dekrét, Veronika Dubajová, Barbora Ďuricová, Andrea Hamárová, Ján Hodulík, Vladimír Hojdík, Kristína Janíčková, Helena Janíková, Michaela Kompaníková, Lucia Kubišová, Zuzana Kubišová, Natália Lieskovská, Tatiana Lišková, Lucia Melicheríková, Mária Minarčíková, Renáta Mudranincová, Veronika Pilátová, Dominika Rafayová, Viera Rolíncová, Martina Slivoňová, Ivana Smatanová, Andrej Ševčík, Dominika Tarbajová, Jozef Tomášik, Tomáš Trník, Jakub Závodský, Ján Zelinka.


Rok 2011 – IV.C, triedny profesor Mgr. Pavel Mikuláš

Katarína Abrahámová, Boris Balušík, Karin Barková, Ján Buday, Matej Burian, Marcel Fapšo, Alena Fapšová, Miroslava Fapšová, Natália Ferencová, Martin Gálik, Katarína Gardoňová, Jakub Gulač, Silvia Gulačová, Adam Havlík, Jana Hikaníková, Jana Chalányová, Dominika Chladná, Terézia Jakubcová, Alžbeta Kališová, Juraj Košík, Jana Kučerová, Nikola Miklovičová, Kristína Mikušíková, Veronika Petriková, Kristína Ponošová, Peter Prítel, Andrea Rumanová, Monika Smataníková, Monika Tichá, Marek Topolčanyi, Dušan Vajdík, Ľubomíra Záhradníková, Lucia Zvaková.


Rok 2011 – IV.D, triedna profesorka Dominika Špilová

Marek Bajza, Natália Bellayová, Lucia Briestenská, Radka Ďurišová, Michal Feranc, Lenka Ficová, Michaela Gadušová, Simona Gajdošová, Marika Gašpárková, Martin Hraboš, Simona Chudovská, Zuzana Ignáciková, Erika Ištoková, Martin Juščák, Dominika Kardošová, Alojz Kaššák, Jana Kopčanová, Štefan Lednický, Matej Ligas, Michal Lokšík, Pavol Martikáň, Simona Minarčíková, Martina Novosádová, Veronika Pirošová, Zuzana Plovuchová, Roman Polník, Marianna Sádecká, Daniela Tršková, Daniela Valíčková, Patrik Varecha, Roman Zúbek, Lukáš Zvak.


Rok 2011 – IV.E, triedna profesorka Mgr. Dana Filipová

Ľudmila Adamčíková, Peter Antal, Jana Belavá, Martin Bízik, Barbora Bučková, Gabriela Bučková, Lukáš Cimprich, Karolína Čižmárová, Adam Domanický, Silvia Drevenáková, Marek Feješ, Jakub Fulmek, Nina Gašpercová, Silvia Chudová, Veronika Kindernayová, Peter Kováč, Miroslava Kovačičová, Daniel Lagiň, Patrícia Macejková, Natália Malá, Paula Mazúrová, Miroslava Miškechová, Katarína Péliová, Eduard Princ, Petra Sabová, Jana Sádecká, Martin Šofránko, Adriana Švecová, Veronika Valášková, Helena Vondrová, Ivana Zigová, Lenka Žideková.


Rok 2011 – Oktáva, triedna profesorka Mgr. Viera Fecková

Šimon Belák, Ján Bella, Jana Beňadiková, Nicoletka Borowko, Miloš Bubela, Ivana Cingelová, Paula Filipová, Katarína Furová, Jakub Chudo, Martina Ilenčíková, Veronika Jančová, Nikoleta Jantošová, Rudolf Karas, Jozef Kostelanský, Ivana Krajčiová, Martin Krchňavý, Matej Kukučka, Veronika Melišíková, Alžbeta Mičková, Barbora Nahálková, Nikoleta Pavlovičová, Juliana Rišová, Martin Seko, Stanislav Smatana, Dominik Tušjak, Simona Žuchová.