1996-1999

Rok 1996 - IV. A, triedna profesorka PhDr. Miroslava Hamárová

Zuzana Albedínska, Katarína Arbetová, Petra Bolebruchová, Mojmír Bohmer, Zuzana Fecková, Martin Hariš, Lucia Haviarová, Jana Hlaváčová, Marianna Hrabovská, František Húdek, Katarína Chovancová, Katarína Jakubcová, Zuzana Janurová, Peter Jenčík, Peter Jurčík, Andrea Koláriková, Ivana Konečná, Peter Kosoň, Katarína Kresáňová, Olívia Lovíšková, Tatiana Luhová, Eva Mackovčinová, Slávka Markovičová, Peter Masaryk, Anna Oravcová, Martina Orgoníková, Lucia Prášilová, Peter Suchý, Linda Telekiová, Katarína Vašutová, Peter Polačko, Katarína Korcová.


Rok 1996 - IV. B, triedna profesorka Mgr. Júlia Vnuková

Marek Achymský, Stanislav Baroš, Andrea Beláková, Michal Belica, Jana Bolegová, Zuzana Dodeková, Igor Drblík, Roman Grell, Jozef Hájek, Miroslav Hlúšek, Andrea Hlúšková, Juraj Janek, Juraj Janza, Adriana Karusseitová, Soňa Korčeková, Peter Kovár, Beáta Kuchárová, Nina Lohazerová, Marek Malinkovič, Katarína Papšová, Gabriela Pružincová, Katarína Rybáriková, Denisa Říčková, Silvia Skáčiková, Nadežda Slámková, René Šebeňa, Jozef Šibík, Denisa Šumcová, Jana Švecová, Vladimír Tatarka, Katarína Vavrušková.


Rok 1996 - IV. C, triedna profesorka Mgr. Daniela Uličná

Lenka Babincová, Katarína Bacmaňáková, Veronika Barancová, Petra Bujnová, Monika Buková, Ľuboš Capko, Monika Čierna, Slavomíra Guťanová, Želmíra Gunišová, Lenka Hačecká, Ivana Halmešová, Jana Hollá, Zuzana Holleyová, Martin Jahodka, Renáta Kamenská, Vladimír Karásek, Veronika Krekáčová, Branislav Laššo, Tibor Lukách, Zuzana Maršová, Miroslava Michalcová, Denisa Mikušová, Miroslav Odnoga, Lenka Potočková, Katarína Súlovcová, Alena Šurabová, Tatiana Šutaríková, Jaroslav Švábik, Zuzana Švecová, Michal Viskup.


Rok 1996 - IV. D, triedna profesorka RNDr. Ľudmila Kostková

Vladimír Bačík, Martina Bartošová, Michal Ďurkech, Tatiana Fislová, Kamil Fógel, Stela Hrnčíková, Katarína Húdeková, Zuzana Jandúchová, Miriam Janošková, Zuzana Jančušková, Milan Kardoš, Janka Kopečná, Daniel Korbel, Jozef Koštiaľ, Juraj Krivý, Vladimír Kyseľa, Katarína Miššíková, Miroslav Nottný, Miroslav Petrík, Ivan Revák, Michaela Reváková, Jana Rybáriková, Zuzana Rybovičová, Martin Sás, Martina Slámová, Mário Šerý, Michal Škultéty, John Trabelssie.


Rok 1996- IV. E, triedny profesor Mgr. Mikuláš Illeš

Jana Adamčíková, Peter Adame, Martin Belás, Daniel Bočínec, Martin Cifra, Stanislava Dingová, Dušan Gallo, Peter Gardian, Darina Gazdíková, Ján Gurský, Viliam Haviar, Ivana Ištoková, Ľuboš Janec, Oľga Kucháriková, Juraj Luco, Branislav Martikáň, Vladimír Minárik, Martina Monošíková, Natália Petrášová, Daniela Poliaková, Roman Remiš, Pavol Riško, Veronika Rothová, Miroslav Strašík, Peter Topor, Jaroslav Urík.


Rok 1997 – IV.A, triedna profesorka Mgr. Lívia Andová

Daniela Badíková, Daniela Bartošová, Jana Belokostolská, Katarína Cigániková, Alexandra Čmáriková, Martina Dodoková, Slávka Figurová, Barbora Gajarská, Miroslava Hudeková, Dagmar Kašubová, Zuzana Kilianová, Eva Koučitková, Miroslava Koreníková, Zuzana Koštová, Anna Košťálová, Peter Kraus, Daniela Michňová, Martina Mikušová, Nkol Mudranincová, Lenka Panáková, Ivana Pauerová, Martina Pavelková, Jozef Pecina, Jana Sýkorová, Ľudovít Švirec, Juraj Tomana, Kristína Uríková, Erika Valášková, Dominika Valentová, Martin Vymazal, Zuzana Zahradniková, Miriam Zemančíková.


Rok 1997 - IV.B, triedna profesorka Mgr. Milena Hatalová

Ivan Andráško, Miroslava Balejová, Ľubomír Baránek, Michaela Behríková, Mária Brisudová, Lenka Brveníková, Róbert Danihlík, Jiří Děkan, Martina Eckerová, Pavel Franko, Martina Jahodková, Ľubica Jenčíková, Zuzana Kapcová, Jozef Kapec, Martin Kiripolský, Zuzana Klabníková, Ivana Labudíková, Anna Ligasová, Katarína Matúšová, Ivan Michálek, Nina Mikušová, Zuzana Pastíriková, Lenka Poláková, Marta Procházková, Roman Pruszkay, Ivana Santusová, Vladimíra Skáčiková, Katarína Šaradínová, Alena Španiheľová, Katarína Vicianová, Ján Voleník, Radovan Zelenák.


Rok 1997 - IV.C, triedna profesorka Mgr. Eva Kohútová

Michal Belák, Miloš Briestenský, Terézia Farkašová, Zdenko Gardian, Mária Gardianová, Jakub Hastík, Juraj Chudý, Miriam Jakubová, Anna Jančová, Natália Jankovičová, Zuzana Juríčková, Dagmar Juríková, Daniela Juríková, Lenka Kapitániková, Ladislav Kolek, Rastislav Kručay, Dušan Kuliha, Antónia Lefíková, Martina Lovíšková, Adriana Markovičová, Ľubomír Mechura, Andrej Monošík, Dušana Oráviková, Zuzana Plesselová, Natália Porubčinová, Igor Pružinec, Slavka Raguľová, Zora Sajdová, Daša Sedláčková, Oľga Šprochová, Vladimír Tomáš, Martina Vaneková, Vladimír Tokár.


Rok 1997 - IV.D, triedny profesor Mgr. Miroslav Kuka

Mária Alexová, Radoslav Balvan, Milan Čelko, Eva Čerňanová, Oľga Drblíková, Marcela Fialová, Juraj Gazdík, Martin Hajduch, Dušan Hladký, Juraj Hladký, Lenka Hlinková, Peter Jágrik, Jaroslav Kardoš, Jana Kardošová, Petronela Krivčíková, Jana Kusendová, Miloslav Lacko, Miroslav Mako, Mária Maková, Alexander Markovič, Eva Mikasová, Andrej Mlynár, Marcela Ragulová, Richard Richter, Radovan Riško, Monika Slaboňová, Ingrid Sukovská, Anna Tarožíková, Martin Tihelka, Peter Valo, Radomír Vereš.


Rok 1998 - IV.A, triedna profesorka Mgr. Zuzana Melišíková

Alexandra Bachratá, Dušan Bartek, Jaroslava Bušíková, Daniela Cíbiková, Slavomír Čerňanský, Kristína Dorincová, Naďa Fecaninová, Silvia Halmešová, Katarína Hamarová, Katarína Hatalová, Ľubica Holkovičová, Jozef Hosmaj, Slávka Chudovská, Miroslava Ješíková, Dobroslav Kortman, Karol Markovič, Martina Meliorisová, Miroslava Miškechová, Zuzana Páchniková, Ján Pavelka, Eva Pavelková, Martin Poliačik, Radoslav Smižík, Alžbeta Seková, Lenka Solčianska, Martina Šedláková, Nina Šponiarová, Katarína Štoderová, Marcela Turčeková.


Rok 1998 - IV.B, triedny profesor PaedDr. Jozef Foltin

Eva Bačíková, Jozef Barbuš, Adriana Bednárová, Barbora Bednárová, Monika Bielová, Jana Bundzíkov, Zuzana Ďurdinová, Miroslav Ďurkech, Stanislav Gaňa, Lenka Gombárová, Martina Janišová, Mária Jánošíková, Ivana Kardošová, Lenka Kasmanová, Daša Koprnová, Milan Kožúrik, Rastislav Krivý, Juliána Laluhová, Katarína Molgotová, Lenka Pagáčová, Jana Pajerehinová, Janka Pastieriková, Zuzana Santusová, Miroslav Stavár, Alena Stráňavová, Alena Štefeková, Jozef Šujak, Ivona Telekiová, Michal Trško, Andrea Závodská, Miloš Slaninka.


Rok 1998 - IV.C, triedna profesorka Mgr. Milena Ružbacká

Stanislava Bačíková, Elena Baliaková, Ján Beňadik, Martin Čiernik, Viera Fapšová, Lukáš Gahír, Michal Galajda, Miroslav Grotke, Marcela Harantová, Pavla Heimluchová, Vladimír Hortuláni, Slávka Hoštáková, Martina Hrnčíková, Milan Chudý, Lívia Jurčíková, Ján Kadeřabek, Miroslav Karásek, Lenka Knapová, Zuzana Krištofová, Andrea Krupová, Ľuboš Kuliha, Lucia Lencsesová, Vladimír Lobotka, Dušan Marton, Daniela Michálková, Patrícia Miklošovičová, Katarína Podoliaková, Katarína Pohanková, Marián Rojko, Roman Rolinčin, Mária Svítková, Vlastislav Trstenský, Katarína Zacková.


Rok 1998 - IV.D, triedna profesorka Mgr. Silvia Mlynárová

Katarína Baránková, František Barčák, Martin Bartko, Dušan Bielik, Jarmila Brigantová, Patrícia Búdová, Jana Cabajová, Otília Červencová, Juraj Fedor, Nadežda Filiačová, Róbert Hanák, Peter Harana, Karol Janoška, Lenka Jeleníková, Zdeno Kardoš, Michal Kiripolský, Kristína Kubiňáková, Martin Kupčík, Peter Mičiak, Andrea Mikálová, Matúš Novák, Peter Odnoga, Katarína Rodinová, Juraj Samek, Ľubomír Solčianský, Dana Staníková, Monika Šuštíková, Denisa Tomášková, Michal Uriča, Martin Valo, Ľudmila Vicianová.


Rok 1999 - IV.A, triedna profesorka Mgr. Jana Šugarová

Jana Adameová, Ladislav Babuša, Zuzana Beláková, Lenka Bibišová, Mária Blahová, Radoslav Chylík, Monika Jankejechová, Daniela Koppová, Bohuslav Kortman, Helena Kúdelčíková, Ľubica Lapúniková, Rastislav Matúš, Marián Mitaš, Slavomíra Nevolná, Lenka Ondrašiková, Tatiana Paholíková, Martin Pikalík, Ivana Posluchová, Vladimír Suchánek, Martina Šardzíková, Katarína Švecová, Monika Urbaniková, Erika Vajdečková, Zuzana Valovičová, Katarína Zázrivcová.


Rok 1999 - IV.B, triedna profesorka Mgr. Oľga Nováková

Ivana Blašková, Nadežda Ďuriaková, Jana Ďurišová, Marika Hajdúchová, Juraj Hájek, Emil Haladej, Zuzana Harvánková, Peter Huljak, Slavomíra Hunanová, Michal Ivan, Silvia Janurová, Martin Klempa, Pavol Knapo, Denisa Lazarová, Miroslav Martišek, Veronika Melicherčíková, Jaroslav Ondogrecula, Mária Pešatová, Mária Petríčková, Jana Podmulinová, Katarína Pozníková, Zuzana Sádecká, Jana Širilová, Matej Španihel, Elena Štensová, Lenka Zábovská, Renáta Žbodáková, Jana Žitníková.


Rok 1999 - IV.C, triedna profesorka Mgr. Mária Kyselová

Gabriela Badačová, Martin Bielik, Kristína Bieliková, Miroslava Brtková, Katarína Cigániková, Martin Droščak, Juraj Ďuriš, Alexandra Filipová, Vladimír Grejták, Petra Horanská, Martina Janáčová, Júlia Janeková, Miroslava Janošková, Jana Jonasíková, Michal Kalman, Katarína Klučiková, Viera Kohútová, Aleš Kučík, Martina Kunšteková, Laura Lovíšková, Tomáš Manina, Ivan Monošík, Katarína Páľusová, Andrej Smižík, Emília Šamajová, Kristína Súľovská.


Rok 1999 - IV.D, triedna profesorka RNDr. Anna Hegedušová

Ivan Balej, Václav Barbosa, Marián Bazsó, Erika Belásová, Ivana Bibzová, Tatiana Hamšíková, Marián Harvánek, Andrea Hašíková, Jana Hoždorová, Vladimír Chudovský, Juraj Kalivoda, Marcela Kremlová, Daniela Krišťáková, Peter Krutý, Ľubica Lukáčiková, Dušan Novák, Lucia Pašková, Ján Pavlovič, Miloš Sapák, Zuzana Smatanová, Vladimír Šamaj, Ivan Škultéty, Ivana Špániková, Katarína Tihelková, Silvia Vaňková, Oldřich Vaňous, Peter Vojtek, Miroslava Záhorská.