1968-1971

Rok 1968 – III.A, triedna profesorka Ľudmila Fraňová

Mária Adamíková, Marta Bysterská, Elena Čižmárová, Oľga Hraníková, Mária Jakušová, Oľga Jurčagová, Peter Kolman, Libuša Kominková, Anna Konečná, Mária Kostelanská, Pavol Kvasnička, Anna Kvasničková, Mária Matejková, Mária Moščovičová, Miroslav Pavlík, Lýdia Perscheová, Stanislav Remiš, Oľga Taranzová, Biabiana Teplanová, Mikuláš Pohanka- externista.


Rok 1968 – III.B, triedna profesorka Jarmila Marková

Alžbeta Briestenská, Mária Hlucháňová, Magda Chmulíková, Danica Kvaššayová, Emília Magdechová, Marta Masláková, Oľga Opatrilová, Anna Remišová, Anna Rezáková, Helena Sárincová, Agneša Seková, Jaroslava Slávková, Blanka Tančárová, Marta Zedníková, Mária Zvaričová, Jozefína Žídeková, Mária Krčmáriková.


Rok 1968 – III.C, triedny profesor Ing. Jozef Boško

Oskar Augustín, Zuzana Bačíková, Viera Bohušová, Ladislav Brigant, Anna Čmárová, Mária Danáková, Edita Demáčková, Marian Ďurdina, Marian Pavlík, Mária Havránková, Hederová Eva, Emília Hofericová, Oľga Hofericová, Marta Ištoková, Jozef Jurčík, Viktor Kohút, Elena Korbašová, Gabriela Kozová, Anna Laštincová, Daniela Lehotská, Juraj Markovič, Viera Pavúková, Helena Pažitná, Miroslav Ragula, Pavol Slávik, Vladimír Smataník, Želmíra Smatanová, Anna Staníková, Viera Starostová, Mária Súlovská, Ivan Šipek, Janka Uríková, Vojtech Vojtek.


Rok 1968 – III.D, triedna profesorka Emma Letrichová

Jana Belásová, Emília Brisudová, Zuzana Dubovanová, Peter Fuchsberger, Emília Hanusová, Vilma Kostelanská, Mária Kvaššayová, Elena Paganíková, Alexandra Pavlendová, Anna Priedhorská, Ladislav Sás, Ľudmila Smolková, Mária Somorová, Jozef Šebák, Ľudmila Špirková, Jozef Topor, Mária Trúchla, Irena Uhliarová, Alena Uríková, Irena Vajdíková.


Rok 1969 – III.A, triedny profesor Ján Nahálka

Terézia Adamčíková, Jozef Ambróz, Anna Bayerová, Viola Beníčková, Jozef Borčányi, Jana Briestenská, Anna Fislová, Jozef Gašperec, Darina Gaburiaková, Anna Jamrišková, Helena Jeleníková, Bohuslav Kolek, Eva Kozová, Oľga Luciaková, Marta Lučanová, Bohuslav Lučivjanský, Anna Magdechová, Daniela Markovičová, Milan Martinka, Irena Martinková, Anna Meszárošová, Naďa Mikušíková, Zita Obešlová, Viera Petrášová, Ján Smatana, Anna Šarlajová, Magdaléna Šuleková.


Rok 1969 – III.B, triedny profesor Juraj Bardy

Ján Bajcár, Marian Baliga, Gabriela Bardyová, Jozef Buday, Margita Dudáková, Zdeno Gardian, Zlatica Jurisová, Viliam Kalman, Miroslav Kortman, Anton Kuliha, Miroslav Kunštek, Ratibor Lengyel, Helena Lovíšková, Ľudmila Melišová, Štefan Mikuš, Dušan Minarčík, Stanislav Pekar, Otília Rojková, Vilma Sádecká, Mária Sluková, Alica Smižíková, Anna Šištíková, Anton Šulavík, Stanislav Trulík, Mária Zámečníková, Sidónia Žibrunová.


Rok 1969 – III.C, triedny profesor Ondrej Smataník

Jana Blahútová, Marta Bukovská, Štefan Ďuriš, Elena Fontányová, Jozef Galko, Ivan Gajdošík, Ján Galajda, Miroslav Gotlieb, Ľubor Guniš, Klement Hrkota, Jozef Jurdík, František Jurkeník, Darina Kučíková, Mária Kušnieriková, Jaroslava Lohazerová, Helena Mičúchová, Sidónia Morávková, Pavol Orávik, Ján Šulavík, Helena Uríková, Ľubomíra Zelienková.


Rok 1969 – III. D, triedna profesorka Blažena Doricová

Emília Bartovičová, Oľga Blašková, Emília Bošková, Mária Bursíková, Mária Bušovská, Jozef Cedzo, Oľga Dúbravková, Viera Filípková, Mária Galčíková, Magdaléna Gardianová, Zdena Chodúrová, Elena Kojišová, Jozef Kvaššay, Vladimír Mužík, Irena Rojková, Anna Sádecká, Ema Splavcová, Marta Strašíková, Ján Šimák, Darina Štúrová, Vlasta Šumcová, Mariana Šurabová, Klára Tarapčíková, Margita Tichá, Miroslav Urgošík, Ľudmila Zemančíková.


Rok 1970 – III.A, triedna profesorka Elena Jenischová

Marta Bačová, Valéria Farkašovská, Ľubomíra Ficová, Alžbeta Hlinková, Magda Honeková, Mária Hurtíková, Daniela Jakubcová, Eva Kapráliková, Vavrinec Kopinec, Emília Kršíková, Irena Kukučková, Elena Kuricová, Ján Lacko, Elena Marková, Emília Martečíková, Marta Mičúchová, Emília Pobočíková, Margita Pobočíková, Jozef Seko, Daniela Slávková, Anton Šujak, Gabriela Uríková, Viktor Zboran, Daniela Zábojníková.


Rok 1970 – III.B, triedny profesor Jozef Pekár

Michal Bábsky, Helena Bajzíková, Anton Blanár, Ladislav Danielovits, Juraj Ďurčo, Dušan Hamar, Peter Jesenský, Libuša Kovalíková, Veronika Kozová, Vladimír Krivý, Irena Lieskovská, Peter Markovič, Peter Michálek, Juraj Novák, Milan Paulec, Jana Piačková, Štefan Porubčin, Anna Pozníková, Teréria Sárincová, Ivan Sečík, Miroslav Stavár, Ľubica Stráňovská, Božena Šebáková, Ľubomíra Vašutová, Vladimír Zvarič.


Rok 1970 – III.C, triedny profesor Ján Galajda

Helena Balejová, Anton Duník, Milan Ernecker, Marián Fisla, Marián Galajda, Daniela Hejčíková, Rastislav Jánoška, Igor Kohl, Anna Korbašová, Darina Kostúriková, Berta Martinková, Mária Martinková, Štefan Mužík, František Orgoník, Ján Ostrica, Miloslav Páľuš, Milan Paulini, Katarína Rudinská, Vlasta Smataníková, Jozefína Šestáková, Oľga Weissová, Petronela Zajacová.


Rok 1970 – III., triedna profesorka Alica Vlkolinská

Tatiana Belokostolská, Mária Ďurčeková, Ľubica Ďurišová, Viera Hojdiková, Anna Jantulíková, Jarmila Kallová, František Kardoš, Sidónia Klabníková, Darina Kocianová, Peter Kopp, Margita Kvaššayová, Jozef Lalka, Jozef Lieskovský, Marta Lokšíková, Jana Martikáňová, Pavol Michálek, Ján Orávik, Jozef Rosík, Anna Skubeňová, Marta Štedráková, Helena Štefániková, Viliam Valo, Miroslav Zábovský.


Rok 1971 – III.A, triedna profesorka PhDr. Margita Buociková

Anna Albedínska, Jozef Borišinec, Danica Budayová, Eva Dujsíková, Marta Dujsíková, Mária Fapšová, Marta Harišová, Anna Hofericová, Mária Jablonská, Marta Knapová, Oľga Koleková, Tibor Kremeň, Jiřina Krischková, Alexandra Kučerová, Kvetoslava Lečková, Anna Lefíková, Eleonóra Lukáčová, Ľubuša Mikovcová, Karol Pavlík, Eva Pekárová, Jolana Podobová, Daniela Strečanská, Božena Šprochová, Vlasta Štefániková, Anna Urgošová.


Rok 1971 – III.B, triedny profesor Ľudovít Meliš

Peter Balej, Jozef Belokostolský, Vladimír Boháč, Jozef Bursík, Marta Čáliková, Júlia Haviarová, Eva Henželová, Ferdinand Horečný, Jozef Kapec, Marián Kostelný, Marta Kurciníková, Božena Margušová, Emília Mihalačová, Anna Michalcová, Karol Mikuláš, Štefan Poláček, Anna Ragulová, Emília Rágulová, Jaroslava Siváková, Ján Slovík, Dušan Smatana, Daniela Šaradínová, Daniela Štanglová, Pavol Tarabčík, Dana Vaculková, Ladislav Vašut.


Rok 1971 – III.C, triedny profesor Ing. Jozef Boško

Viera Belohlávková, Bohuš Čiernik, Zdenka Dunajová, Alexander Gašparetz, Miloš Jurisa, Peter Kolembus, Ján Kostka, Viera Kulíková, Jana Matulová, Pavol Mičúch, Karol Miškay, Robert Ondrašík, Michal Páľuš, Rudolf Slávka, Zuzana Šimková, Ľuboš Štaffen, Anna Šubíková, Viera Tatierska, Eva Turzová, Oľga Uríčková, Vladimír Žiaran.